Przedsiębiorcy radzą, a uczniowie manipulują w CKZiU nr 2

„Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy”

Seneka

31 stycznia 2019 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach odbyło się spotkanie Członków Rady Programowej oraz przedstawicieli firm i instytucji współpracujących. Wśród uczestników znaleźli się reprezentujący: Starostwo Powiatowe, Kuratorium, Powiatowy Urząd Pracy, PONAR, TECH-Sterowniki, TMT, Andoria S. A., Centrum Est, INCOBEX, LABOR, MAXOIL, MK-CARS, Promedia, SIRIUSZ-, UNIMARK oraz dyrekcja CKZiU nr 2.

Celem spotkania było omówienie i kontynuowanie współpracy w zakresie organizacji zajęć praktycznych, praktyk, staży zawodowych. Zaproponowanie kursów i szkoleń, spełniających oczekiwania pracodawców, wskazanie kierunków rozwoju bazy technologicznej i doposażania Centrum w kolejnych latach.

Przedstawiono zapotrzebowania rynku pracy na poszczególne zawody, wskazano zawody deficytowe i określono oczekiwania pracodawców, a także profil przyszłego pracownika. Zwrócono uwagę na możliwość utworzenia klas patronackich pod kuratelą konkretnego przedsiębiorstwa, a podczas marcowego dnia otwartego – wystawienia swojego firmowego stoiska w naszym Centrum. Zarekomendowano podjęcie współpracy z kolejnymi pracodawcami i instytucjami. W trakcie dyskusji podjęto decyzję o organizowaniu konferencji branżowych, na których zostaną omówione oczekiwania stron i podjęte ustalenia, dotyczące dalszej współpracy.

Podczas spotkania zadowolenia nie ukrywał dyrektor CKZiU nr 2 Jerzy Kotaś: Owocna praca Centrum Kształcenia Praktycznego, wchodzącego w skład CKZiU nr 2 w postaci współpracy z pracodawcami, organizacji i przeprowadzaniu różnego typu darmowych kursów (prawo jazdy kat. B i T, operatora wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli, operatora koparko-ładowarki, spawania metodą MAG, programowania CNC, AutoCAD), praktyk oraz staży zawodowych, a także umożliwiania podnoszenia kwalifikacji przez zatrudnioną kadrę daje coraz bardziej wymierne efekty. Nasi absolwenci, uzyskując świetne przygotowanie, posiadają unikatowe doświadczenie i szereg kompetencji.  Znają co najmniej dwa języki obce (odbywają zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS+), mają tytuł technika, kilka kwalifikacji zawodowych, ukończyli kursy, potwierdzone certyfikatami UDT, SEP czy Instytutu Spawalnictwa, odbyli szereg praktyk i staży zawodowych w przedsiębiorstwach. Czego więcej może oczekiwać pracodawca od 20-letniego człowieka?  Dodajmy, że nasze Centrum znajduje się w czołówce rankingu techników. Zajmujemy pierwszą i trzecią lokatę w powiecie. Zapewne inni mogą brać z nas przykład i wzorować się na naszych działaniach, szczególnie w dziedzinie branż i zawodów w których kształcimy – dodaje dyrektor.

Po części merytorycznej i dyskusji zaproszeni goście mieli okazję naocznie przekonać się jakim zapleczem, pomocami dydaktycznymi i wyposażeniem dysponuje Centrum. Wśród ostatnio zakupionych urządzeń warto wymienić stację lutowniczą BGA, stacje lutownicze HOT AIR, oscyloskop cyfrowy, generator funkcyjny, falownik YASKAWA, autotransformator, inspekcja wizyjna elektroniki, rozlutownice podciśnieniowe, klocki lego mindstorms, roboty manipulatory, drukarka 3D i wiele zestawów różnorakich narzędzi.

Także nauczyciele zwracają uwagę na korzyści, zarówno dla uczniów jak i pracodawców, wynikające z posiadanego majątku: Widząc taką kumulację profesjonalnych urządzeń i narzędzi w naszych pracowniach, będących niewątpliwie skarbem, nie myślimy zakopywać go głęboko, a pomnażamy talenty naszych uczniów, kształcąc specjalistów, przygotowanych zarówno teoretycznie jak i praktycznie do podjęcia zatrudnienia, by od samego początku gotowi byli świadczyć pracę, bez konieczności czaso- i kosztochłonnych szkoleń – podkreśla nauczyciel Szymon Łopata.

Z kolei inny nauczyciel akcentuje błyskawiczne opanowanie przez uczniów możliwości robotów manipulatorów, którzy intuicyjnie z użyciem aplikacji ze smartfonu potrafią programować, obsługiwać i realizować edycje ruchowe robotów. Ich upodobania i młody wiek sprawiają, że intuicyjnie przyswajają rozwiązania technologiczne XXI wieku, z którymi spotykają się na każdych zajęciach w szkole, a nie tylko podczas wycieczek do nowoczesnych firm czy uczelni – podsumowuje nauczyciel Damian Basiura.

Jak widać Centrum zawodowo i ustawicznie się rozwija we wszystkich branżach, w których kształci, poszerzając horyzonty swoich uczniów.

Powiat Wadowicki realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Tytuł projektu:
WADOWICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
z siedzibą w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach w branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno-elektronicznej
Celem projektu jest poprawa szans na rynku pracy uczniów szkół zawodowych Powiatu Wadowickiego. Kwota przeznaczona na realizację projektu „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” wynosi 5 803 371, 20 zł (z czego dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej to kwota – 4 932 865,52 zł).

Tekst oraz zdjęcia – Joanna Matyjasik