Projekt ucznia CKZiU nr 2 zakwalifikowany do eliminacji III stopnia Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Projekt CKZiU nr 2 w Wadowicach będzie reprezentował województwo małopolskie w OITiW

Projekt: „System Wspomagający Polski Wydział Ruchu Drogowego SWPWRD” będzie reprezentował województwo małopolskie w tegorocznym finale Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości (Warszawa – 2022).

Komisja Okręgowa OITiW po analizie zgłoszonych prac w oparciu o regulamin Olimpiady oraz regulamin WKTiR i na podstawie punktacji dokonanej przez przedstawicieli szkół podjęła decyzję (protokół 20.IV.2022 r.), że do zawodów III stopnia – eliminacji ogólnopolskich zgłoszona zostanie w kategorii „U – usprawnienie softwarowo – techniczne” praca wykonana w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach: „System Wspomagający Polski Wydział Ruchu Drogowego SWPWRD”.

Autorem projektu jest uczeń 3 klasy technikum informatycznego (3Tia4) Dominik Oleksy.

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości (OITiW) ma charakter naukowo – techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter Olimpiady należy podkreślić, że opracowywanie innowacyjnych projektów wiąże się z rozwojem i utrwaleniem wiedzy uczestnika na wielu płaszczyznach wykraczających ponad podstawę programową nauczania w szkole. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

System Wspomagający Polski Wydział Ruchu Drogowego SWPWRD – to aplikacja zintegrowana z serwerem, pozwalająca na prowadzenie działań ochrony ruchu drogowego oraz zarządzanie wewnętrzną strukturą organizacyjną dotyczącą wystawiania mandatów. Stworzona została z myślą o wspomaganiu procesu działań mających na celu dyscyplinowanie kierujących oraz utrzymywania porządku na drogach publicznych. Ponadto projekt pozwala na zwiększenie możliwości tzw. samokontroli kierowców poprzez wgląd do swoich danych i poprzez stosowanie odpowiednich komunikatów z wykorzystaniem mediów komunikacyjnych. Dodatkowymi funkcjami zawartymi w tym programie są możliwość kontroli epidemiologicznej kierowców przy współpracy z  Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi, oraz możliwość sprawdzenia czy kierowca posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Projekt uwzględnia nowy taryfikator mandatów i punktów karnych obowiązujący od 1 stycznia 2022 r.

Aplikacja Webowa wykonana w technologii ASP.NET Core oparta jest na zapytaniach HTTP, to na ich podstawie tworzy modyfikuje lub zwraca dane zawarte w bazie danych serwera, dane te są zwracane bezpośrednio z bazy, lub pośrednio poprzez ich zmapowanie do modelu transferu danych DTO. Aplikacja zespolona z serwerem tworzona była z myślą o standardzie API REST. Struktura programowa aplikacji oparta została na 5 głównych kontrolerach korzystających z pięciu serwisów operujących na danych zawartych w bazie danych. Baza danych aplikacji została utworzona i jest zarządzana przez dodatek Entity Framework Core, który pozwala na tworzenie baz danych SQL poprzez język C#.

Opiekunem naukowym ucznia jest nauczyciel Wojciech Biel

 

 

Skip to content