Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Nagrody Starosty Wadowickiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wadowicki jest organem prowadzącym

Jerzy Kotaś – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach
Jolanta Satława – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach
Janina Turek – I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach
Stanisław Gliwa – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy
Tomasz Bizoń – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie
Grażyna Gwoździewicz – Zespół Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie
Paweł Mrzygłód  – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie
Piotr Janusiewicz – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej
Zbigniew Stradomski – Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Józefa Karkoszka-Warchał – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie
Małgorzata Pasternak – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej
Izabela Iwańska  – Zespół Szkół Specjalnych w Wadowicach
Natalia Rykowska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
Krystyna Rajs – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Andrychowie

Nagrody Starosty Wadowickiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wadowicki jest organem prowadzącym

Justyna Kutyła, Aneta Skowron, Olgierd Morawski – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie
Beata Bieńkowska, Dorota Załuska-Oberpriller, Bogusława Wiercimak, Tomasz Talaga – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach
Zofia Korzeniowska-Wójcik, Marta Potoczny, Tomasz Skowron, Joanna Zacna-Makles – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach
Katarzyna Jamka, Paweł Potoczny – I Liceum Ogólnokształcące im. M. Wadowity w Wadowicach
Małgorzata Wojewodzic, Katarzyna Janicka – Zespół  Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie
Iwona Kaczmarek, Monika Toka – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie
Izabela Szczygieł, Marek Malata – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej
Ryszard Oleksy, Wojciech Szyprowski – Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Monika Smaza, Wojciech Kulig – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy
Małgorzata Piwowarczyk –  Zespół Szkół Specjalnych w Wadowicach
Agnieszka Filek, Anna Kurpiel – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej
Jolanta Strzeżoń, Marta Kowalczyk – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie
Joanna Kruk – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
Ilona Okruta – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Andrychowie

Nagrody Starosty Wadowickiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wadowicki

Marta Leśniak – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach
Krystyna Słaboń –  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy

Wykaz nauczycieli, którzy zakończyli staż na stopień nauczyciela mianowanego:
Agnieszka Filek – SOSW Kalwaria Zebrzydowska
Anna Dziedzic – SOSW Kalwaria Zebrzydowska
Joanna Gibas – SOSW Kalwaria Zebrzydowska
Ewa Bloch – PPP Andrychów
Daniel Kępa – CKZiU Nr 2 w Wadowicach

Klasyfikacja szkół w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2018/2019

Igrzyska dzieci:
1 miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wadowicach
2 miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Andrychowie
3 miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wadowicach
Igrzyska młodzieży szkolnej:
1 miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Andrychowie
2 miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wadowicach
3 miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wadowicach
Licealiada:
1 miejsce – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
2 miejsce – I Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie
3 miejsce – I Liceum Ogólnokształcące w Wadowicach

Skip to content