Porządkowanie cmentarza przez klasę 2 LP

uczniowie porządkują cmentarz

Uczniowie klasy 2LP pod opieką Magdaleny Szafrańskiej odwiedzili cmentarz oraz pomogli posprzątać zaniedbane i zapominane groby. Grupy sprzątające wykazały się dużym zaangażowaniem okazując również pomoc w wynoszeniu śmieci osobom starszym, które w tym czasie pracowały przy grobach swoich bliskich. Przyniesione przez uczniów znicze zostały zapalone na uporządkowanych grobach. 

uczniowie porządkują cmentarz                                                                      uczniowie idą w kierunku cmentarza

Skip to content