PORTRET Z KSIĄŻKĄ W CKZiU NR 2

KONKURS SLEEVEFACE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Sleeveface to zdjęcia, których elementem jest okładka książki wkomponowana w taki sposób, że widoczna jest jako część twarzy, ciała bądź całej sylwetki, stanowiąc z nią spójną całość. To nowoczesny, modny i zabawny pomysł na popularyzację czytelnictwa w bibliotece szkolnej.

Zapraszamy kreatywnych uczniów i nauczycieli do udziału w zabawie na wykonanie twórczego i zaskakującego sleeveface. Szczegółowe informacje oraz regulamin do wglądu

w  bibliotece oraz na stronie szkoły.

Jak zorganizować sesję sleeveface? Oto kilka wskazówek:

 • Zebrać max 3-osobową grupę, w której wiodącą rolę odgrywa fotograf. Najlepiej, gdy jest to osoba, która lubi i potrafi fotografować.
 • Członkowie grupy wspólnie wybierają książki/ książkę do sesji.
 • Należy odpowiednio wystylizować osoby, które będą pozować: poprzez dobór ubioru, uczesania, makijażu. Warto wziąć pod uwagę cechy fizyczne modela/ modelki: płeć, kolor włosów itd.
 • Niekiedy mogą się przydać rekwizyty.
 • Przy wyborze miejsca sesji fotograficznej kierujcie się własnymi pomysłami. Oczywiście mile jesteście widziani w bibliotece szkolnej.

Przykładowe zdjęcia wykonane techniką sleeveface


REGULAMIN KONKURSU „Portret z książką w CKZiU nr 2 ”

 1. Konkurs SLEEVEFACE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ skierowany jest do wszystkich miłośników książki i fotografii.
 2. Polega na sfotografowaniu okładki książki ( własnej lub z nowości zakupionych do biblioteki) wraz ze swoją twarzą lub sylwetką tak, aby stanowiły spójną całość.
 3. Organizator:  biblioteka CKZiU nr 2
 4. Uczestnicy: – uczniowie i nauczyciele CKZiU nr 2
 5.  Cele: – promocja czytelnictwa i książki w niekonwencjonalny sposób – rozwijanie wyobraźni i  – upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki.
 6. Termin: – do 30 listopada 2018 roku
 7. Miejsce: – sesję można wykonać w bibliotece szkolnej lub w dowolnym miejscu wybranym przez uczestnika.
 8.  Prace należy przesyłać w formacie JPG o pojemności do 10 Mb jako załącznik na adres mailowy biblioteki: gorzen.biblioteka1@o2.pl. Nadsyłane zdjęcia muszą być opisane danymi uczestnika: imię i nazwisko autora, klasa, telefon kontaktowy.
 9. Zgłoszone do konkursu zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane.
 10. Zgłoszenie pracy konkursowej oznacza, że uczestnik konkursu lub jego rodzic/opiekun prawny oświadcza, iż nie narusza ona praw osób trzecich, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba zgłaszająca pracę konkursową ma zgody osób, których wizerunki utrwalono w pracy konkursowej.
 11. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby konkursu i wystawy pokonkursowej. Z chwilą przesłania zdjęć uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo zgody na późniejsze wykorzystanie zdjęć do zorganizowania wystawy, przygotowania galerii na stronie internetowej szkoły.
 12. Każdy uczestnik ( w duecie lub grupie maksymalnie do 3 osób) może przesłać do trzech zdjęć.
 13. Najciekawsze prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane jury i nagrodzone.
Skip to content