Poradnik dla osób zagrożonych przemocą w czasie epidemii

W obecnym czasie konsekwencją izolacji i kwarantanny może być m.in. wzrost ilości osób
narażonych na przejawy przemocy domowej.
Aby pomóc takim osobom, Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał poradnik,
co można zrobić, aby w takiej sytuacji zwiększyć swoje bezpieczeństwo.
To proste porady i dane do kontaktów w celu uzyskania pomocy.
Przesyłamy Państwu link do tej publikacji:
B. Sieja
Skip to content