Poezja niejeden ma język

15 marca w CKZiU w Andrychowie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Obcojęzycznej. Tematem przewodnim było Piękno przyrody. Nasze Centrum reprezentowane było przez pięciu uczniów, przygotowywanych przez nauczycieli: Beatę Bieńkowską, Wiolettę Głuszek, Katarzynę Wojtanek, Wiesława Gębczyka i Iwonę Koźbiał. Komisja konkursowa dokonywała oceny wg następujących kryteriów: interpretacja tekstu, wymowa/akcent, pamięciowe opanowanie tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny. Decyzją jury Patrycja Kachnic z kl. II LP zajęła II miejsce (opiekun merytoryczny B. Bieńkowska), a Hubert Andrusyn z kl. II TiS  otrzymał wyróżnienie (opiekun merytoryczny W. Głuszek).
– Cieszymy się, że został doceniony talent i praca włożona w przygotowanie utworów przez naszych uczniów – podkreśla Beata Bieńkowska – nauczycielka języka niemieckiego. Uczestnictwo w tego typu konkursach ma na celu budowanie dodatkowej motywacji do nauki i doskonalenia znajomości języków: angielskiego i niemieckiego. Warto podkreślić, że poezja obcojęzyczna, która tak rzadko gości na lekcjach języków obcych, stanowi doskonały pretekst do nauki wymowy i intonacji. Recytując wiersze, uczniowie rozwijają umiejętności teatralne, a także uwrażliwiają się na piękno języka – dodaje.

Gratulujemy udanych występów, odwagi i życzymy kolejnych sukcesów.

Joanna Matyjasik

Skip to content