Podziękowanie dla Ludzi o wielkich sercach

dyplom z podziękowaniami

Fundacja „Pomóc więcej” wraz z wolontariuszami i organizatorami zbiórki na rzecz chorego chłopca – Oliwierka Komana z Wadowic składa serdeczne podziękowania dla Dyrekcji, pracowników, rodziców i uczniów naszego Centrum za pomoc w organizacji kiermaszy przy kościele św. Piotra Apostoła
w Wadowicach.

Skip to content