Podwójny sukces naszego stolarza!

Kształcimy zawodowo!
Podwójny sukces naszego stolarza!

W dniach 8-9 marca 2018r. w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego
w Oświęcimiu odbył się VI Ogólnopolski Konkurs dla Techników Technologii Drewna i Stolarzy.
Pierwsze miejsce zajął w nim uczeń naszego Centrum Marcin Potoczny, zdobywając
prestiżowy tytuł „SPRAWNEGO W ZAWODZIE”i potwierdzając swoje doskonałe
przygotowanie do wykonywania zawodu stolarza.

Podstawowym celem konkursu jest propagowanie kształcenia zawodowego w zawodach
stolarz oraz technik technologii drewna poprzez:

  • umożliwienie rywalizacji, na polu umiejętności zawodowych, uczniom szkół o profilu drzewnym,
  • wyrabianie u uczniów zainteresowań zawodowych, wytwarzanie atmosfery fachowości
    i prestiżu zawodowego,
  • zwrócenie uwagi na uczniów zdolnych w aspekcie ogólnozawodowym,
  • analizę tematyki programów nauczania w aspekcie możliwości i jakości ich realizacji,
  • umożliwienie kontaktów międzyszkolnych oraz wymianę doświadczeń.

Konkurs odbył się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie i Katowicach, Powiatu Oświęcimskiego
i Wadowickiego, Prezydenta Miasta Oświęcimia, Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, Wójta Gminy Oświęcim oraz dwóch wyższych uczelni – Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: „Gazeta Przemysłu Drzewnego”, drewno.pl, Biznes.meble.pl, „Lakiernictwo przemysłowe”, „Profesjonalny Parkiet” oraz „Kurier Drzewny”.

W ramach VI Ogólnopolskiego Konkursu dla Techników Technologii Drewna i Stolarzy własny konkurs, „Sprawny w Zawodzie Parkieciarz”, przeprowadziło Stowarzyszenie Parkieciarzy Polskich. Celem było wypromowanie tego zawodu wśród uczniów szkół zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie robót parkieciarskich z wykorzystaniem najnowszych technologii, narzędzi i obrabiarek stosowanych w parkieciarstwie. Również w tych zmaganiach Marcin Potoczny był bezkonkurencyjny – zdobył pierwsze miejsce, wykazując się dużą znajomością tematu.

Jego sukcesy zostały uhonorowane wieloma cennymi nagrodami, m.in. profesjonalnymi elektronarzędziami czy rowerem górskim.

Marcinowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                                          Robert Brańka

Skip to content