Podsumowanie akcji „ WYPRAWKA DLA ŻAKA”

artykuły papiernicze

DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy włączyli się w tym roku szkolnym do ogólnopolskiej akcji „Wyprawka dla Żaka” organizowanej w naszej szkole. Kampanii patronuje Polski Czerwony Krzyż, a jej celem jest wyposażenie potrzebujących dzieci w artykuły szkolne.

Dnia 13 października wszystkie zebrane podczas akcji długopisy, zeszyty, farby, kredki przekazaliśmy uczniom z Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach przy ulicy Zegadłowicza 36.  Pani Dyrektor mgr Izabela Iwańska serdecznie podziękowała za ten piękny gest i przekazane artykuły, które posłużą dzieciom podczas pracy na zajęciach świetlicowych.

 Szkolne Koło PCK       

Skip to content