Podsumowanie akcji PCK „WYPRAWKA dla ŻAKA”

DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy włączyli się w tym roku szkolnym do ogólnopolskiej akcji „Wyprawka dla Żaka” organizowanej w naszej szkole. Kampanii patronuje Polski Czerwony Krzyż a jej celem jest wyposażenie potrzebujących dzieci w artykuły szkolne.

Dnia 6 listopada wszystkie zebrane podczas akcji zeszyty, bloki rysunkowe, kredki, pisaki i farby przekazaliśmy dzieciom z Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach przy ulicy Zegadłowicza 36. Pani Dyrektor Zespołu Szkół serdecznie podziękowała za ten piękny gest i przekazane artykuły, które posłużą dzieciom podczas pracy na zajęciach świetlicowych.

Dziękujemy za udział w akcji i mamy nadzieję, że za rok zbierzemy jeszcze więcej potrzebnych artykułów szkolnych a dzieci będą miały jeszcze więcej radości.

Opiekunowie szkolnego PCK                                                                                                   Jolanta Zaręba i Dorota Załuska-Oberpriller

Skip to content