Podsumowanie akcji PCK – „Wyprawka dla Żaka”

uczennice przekazują pani dyrektor przedmioty zebrane w akcji

DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy włączyli się w tym roku szkolnym do ogólnopolskiej akcji
„Wyprawka dla Żaka” organizowanej w naszej szkole.
Kampanii patronuje Polski Czerwony Krzyż, a jej celem jest wyposażenie potrzebujących dzieci
w artykuły szkolne.

Dnia 7 października wszystkie zebrane podczas akcji zeszyty, bloki rysunkowe, kredki, pisaki i farby przekazaliśmy uczniom z Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach przy ulicy Zegadłowicza 36.
Pani Dyrektor mgr Izabela Iwańska serdecznie podziękowała za ten piękny gest
i przekazane artykuły, które posłużą dzieciom podczas pracy na zajęciach świetlicowych.

 

 

uczennice z rzeczami zebranymi podczas akcji

 

 

 

 

 Szkolne Koło PCK                

Skip to content