OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

WYNIKI  XXXIII  OLIMPIADY WIEDZY  EKOLOGICZNEJ.

          Organizatorem i patronem merytorycznym Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jest SGGW w Warszawie, przy wsparciu Ministra Środowiska oraz Ligi Ochrony Przyrody. Celem olimpiady jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego, popularyzacja problematyki ekologii, budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.                                                                                                                                
Dnia 10 stycznia 2018 roku, odbył się etap szkolny olimpiady. Wzięło w nim udział 30 uczestników, którzy rozwiązywali test składający się z 50 pytań z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz  zagadnień społeczno – gospodarczych związanych z ochroną środowiska w Polsce i na świecie.

 A OTO WYNIKI  OLIMPIADY:

 I miejsce ex aequo zajęli:

 Patrycja Pochopień klasa II LP
 Konrad Filek klasa II TI B

II miejsce ex aequo zajęli:

 Gabriela Wiktor  klasa II LP
 Mateusz Flaka  klasa II L

                                                                                GRATULUJEMY!
                                                                                 Opiekun PCK

                                                                                                           

                                                                                                           

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

Skip to content