OGÓLNOPOLSKIE „MISTRZOSTWA SZARADZIARSKIE – ZADANIA LOGICZNE”.

14 listopada 2018 roku w naszej szkole odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „ Mistrzostwa Szaradziarskie – Zadania Logiczne” skierowanego do uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Zainteresowanie uczniów tym konkursem było bardzo duże. Łącznie 39 osób ( uczniowie i uczennice z klas I TI a, II TI a, III TI a, III TI b, I Tele, II Tele, III Tele, III TB, III LP) rozwiązywało 8 zadań (3zadania zamknięte oraz 5 zadań otwartych) przez 60 minut. Udział w tych mistrzostwach to doskonały trening i rozwój logicznego myślenia. Celem konkursu jest bowiem rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej uczniów, pobudzanie do poszukiwania i przedstawiania informacji a także stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności. Po zakończonym konkursie uczniowie jeszcze długo dyskutowali nad rozwiązaniami poszczególnych zadań, przedstawiali swój tok rozumowania i wybór odpowiedzi. Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do tej logicznej zabawy, w załączniku prezentujemy zadania z mistrzostw.

Wyniki  „Mistrzostw Szaradziarskich” organizator ogłosi 25 stycznia 2019r.  

Koordynator Konkursu     D. Załuska-Oberpriller
  

Skip to content