Ogólnopolski konkurs ekologiczny „EKO – PLANETA”

Zapraszamy do udziału w konkursie „EKO-Planeta” organizowanym przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „pokolenie w Warszawie ” oraz przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

IDEĄ konkursu jest:

upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego
aktywizację miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć
poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski

 

Uczestnicy  mogą wziąć udział w jednej z dwóch form konkursu:

teście z zakresu wiedzy o przyrodzie, biologii, ochronie środowiska. Test rozwiązywany jest metodą jednokrotnego wyboru i składa się z 30 pytań ( 1pkt) oraz 1 pytania otwartego (0-8 pkt)
pracy indywidualnej w formie pisemnej lub albumowej na temat „Ptaki parków, lasów i łąk”
Uczestnik może wziąć udział w obydwu formach konkursu.

TERMIN oddania prac indywidualnych ( pisemne  lub albumy) – 9 stycznia 2018 r.

TERMIN konkursu w formie testu  – 1 marca 2018 r . ( czas 45 min.)

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 31 maja 2018 r.

ZGŁOSZENIA do 7 listopada 2017 r do Opiekuna PCK –  D. Załuska-Oberpriller sala nr 28

 

Konkurs jest samofinansujący (opłata 9 zł- możliwość zwrotu kosztów)

W zakładce dostępny jest regulamin konkursu, przykładowe pytania testowe.

Więcej informacji na stronie www.eko.suwikr.
                                                                                                               Opiekun PCK

Pytania_przykladowe_Eko_2014
regulamin

Skip to content