Ogólnopolska Olimpiada „MISTRZOSTWA SZARADZIARSKIE”

uczniowie podczas rozwiązywania zadań

W środę 16 listopada 2022 roku w naszej szkole odbyła się X edycja Ogólnopolskiej Olimpiady „Mistrzostwa Szaradziarskie – Zadania Logiczne” skierowanej do uczniów szkoły średniej.
W mistrzostwach brało udział 47 uczniów z klas: 4 Tia4, 3 TP, 3 TE, 3 TI, 2TI, 1 TI, 1TPI.

Uczestnicy olimpiady mieli do rozwiązania 8 zadań o różnym stopniu trudności.
Udział w tych mistrzostwach to doskonały trening i rozwój logicznego myślenia.

Celem konkursu jest bowiem rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej uczniów, pobudzanie do poszukiwania i przedstawiania informacji, a także stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności.

Wyniki  „Mistrzostw Szaradziarskich” organizator ogłosi 31 stycznia 2023 roku.  

                                                                           

Szkolny koordynator D. Załuska-Oberpriller

Skip to content