OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA „MISTRZOSTWA SZARADZIARSKIE – ZADANIA LOGICZNE”.

uczniowie rozwiązują zadania logiczne i szarady

14 listopada 2019 roku w naszej szkole odbyła się VI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady
„ Mistrzostwa Szaradziarskie – zadania logiczne”
skierowanej do uczniów szkoły średniej.
W mistrzostwach brali udział uczniowie z klasy I TI A5, I Ti B5, I Ti a4, II Tic, II TS, III TI A, IV TI A, IV TI B, łącznie 33 osoby.

Uczestnicy olimpiady mieli do rozwiązania 8 zadań o różnym stopniu trudności.
Udział w tych mistrzostwach to doskonały trening i rozwój logicznego myślenia.

Celem konkursu jest bowiem rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej uczniów, pobudzanie do poszukiwania i przedstawiania informacji, a także stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności.

Wyniki  „Mistrzostw Szaradziarskich” organizator ogłosi 31 stycznia 2020 roku.  

 

                                                                                                Koordynator Mistrzostw       

uczniowie rozwiązują zadania logiczne                                                                      

Skip to content