Oferta

W naszym Centrum można uzyskać nie tylko wykształcenie kierunkowe, ale dodatkowo wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy, poprzez otrzymanie certyfikatów z ukończonych kursów czy uprawnień.

Uczeń może nabyć szereg cennych umiejętności, niezbędnych do pozyskania przyszłego zatrudnienia oraz zdobyć doświadczenie zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku, gdyż od kilku lat obserwowane jest zapotrzebowanie na pracowników wykwalifikowanych w konkretnych zawodach i posiadających określone sprawności.

Dzięki otrzymanej dotacji każdy uczeń ma szansę uczestniczyć w bezpłatnych kursach:

 • Prawa jazdy kat. B
 • Operatora koparko-ładowarki
 • Operatora wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej
 • Prawa jazdy kat. T
 • Spawania MAG
 • Programowania w systemie CNC
 • AutoCAD
 • i innych

oraz uczestniczyć w 4-tygodniowych stażach u przedsiębiorców z płatnym stypendium w wysokości 1500 zł. i refundacją kosztów dojazdu na staż.

Nauczyciele mogą podnosić swoje kwalifikacje zgodnie z wymogami nowoczesnego rynku pracy, poprzez studia podyplomowe z zakresu:

 • Przedmioty zawodowe dla zawodu technik elektronik – 2 nauczycieli,
 • Przedmioty zawodowe dla zawodu technik elektryk – 2 nauczycieli,
 • Przedmioty zawodowe dla zawodu technik pojazdów samochodowych – 2 nauczycieli,
 • Przedmioty zawodowe dla zawodu technik informatyk – 4 nauczycieli,

oraz uczestnictwo w kursach zawodowych:

 • Budownictwo energooszczędne, auditing i ocena energetyczna budynków – 1 nauczyciel,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 nauczyciel,
 • Studium fotografii – 3 nauczycieli,
 • Kurs AutoCad –1 nauczyciel,

Terminy rekrutacji będą ogłaszane zgodnie z harmonogramem projektu w zakładce  Szkolenia i kursy  →   Aktualności