Oferta edukacyjna w CKZiU nr 2

plakat reklamujący zawód technik -hydraulik

Technik inżynierii sanitarnej, czyli popularny technik hydraulik

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

– w trakcie pięciu lat nauczysz się projektować, wykonywać oraz naprawiać instalacje:
wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze oraz wentylacyjno-klimatyzacyjne,

– nauczysz się kierować zespołami budowlanymi,

– nauczysz się sprawować nadzór budowlany,

– nauczysz się prowadzić dokumentację budowy,

– nauczysz się organizować roboty związane z budową, montażem oraz eksploatacją
sieci i instalacji,

– będziesz mógł uczestniczyć w darmowych kursach i szkoleniach,

– po ukończeniu szkoły masz otwartą drogę na każdy kierunek studiów, ale też masz już
konkretny zawód-technika inżynierii sanitarnej, więc możesz rozpocząć karierę zawodową.

Pamiętaj!
Technicy urządzeń sanitarnych należą do grupy bardzo poszukiwanych pracowników,
ponieważ instalacje sanitarne są integralną częścią większości obiektów budowlanych!

Więcej informacji: https://ckziuwadowice.pl/kierunki-ksztalcenia/

Skip to content