Oferta edukacyjna w CKZiU nr 2

plakat reklamujący zawód technik budownictwa

Technik budownictwa

 

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

 

– w trakcie pięciu lat nauczysz się prowadzić roboty budowlane,

– nauczysz się kierować zespołami budowlanymi,

– nauczysz się sporządzać obmiary i kosztorysy oraz opracowywać dokumentację,

– nauczysz się korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych: AutoCAD,
SPECBUD, Norma PRO,

– będziesz mógł uczestniczyć w darmowych kursach i szkoleniach,

– będziesz mógł odbyć miesięczną praktykę zawodową w Niemczech,

– po ukończeniu szkoły masz otwartą drogę na każdy kierunek studiów, ale też masz już
konkretny zawód-technika budownictwa, więc możesz rozpocząć karierę zawodową.

Pamiętaj!
Na rynku krajowym i europejskim jest duże zapotrzebowanie na specjalistów branży budowlanej!

Więcej informacji: https://ckziuwadowice.pl/kierunki-ksztalcenia/

Skip to content