ODDAJ KREW. PODZIEL SIĘ ŻYCIEM.

22-26 listopada  –  DNI  Honorowego Krwiodawstwa .

Początki honorowego Krwiodawstwa sięgają 1958 roku. To wtedy Polski Czerwony Krzyż (PCK) podjął pierwsze działania na rzecz propagowania tej wspaniałej idei.

W tych dniach kierujemy do was Honorowi Krwiodawcy, uczniowie i pracownicy CKZiU nr 2
w Wadowicach serdeczne życzenia i podziękowania za waszą bezinteresowną pomoc
drugiemu człowiekowi.

Pamiętajmy, że krew to bezcenny lek, którego nie można wyprodukować

– może ją ofiarować wyłącznie człowiek.

Honorowe krwiodawstwo to zarówno wspaniała idea jak i niezastąpiona metoda leczenia. W Polsce oparte jest na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Krew pobierana jest tylko
od zdrowych osób po spełnieniu odpowiednich warunków. Honorowy dawca przychodząc
do punktu krwiodawstwa pomaga w wyzdrowieniu lub bezpośrednio
ratuje życie drugiego człowieka.

Wiemy, że stany magazynowe krwi i jej składników w Polsce drastycznie maleją,
dlatego jest ona szczególnie potrzebna. Na braki w stanach magazynowych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (CKiK) wpływa sytuacja związana z pandemią koronawirusa. Dlatego  apelujemy do WAS honorowych dawców krwi oraz wszystkich zdrowych osób,
które nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną, o oddanie krwi
w jednym z centrów krwiodawstwa ( adresy placówek podane na końcu artykułu).

 Kto potrzebuje krwi?

Krew i jej składniki podawane są głównie osobom, u których występują niedobory krwi
i jej składników spowodowane utratą dużej ilości krwi, w wyniku wypadków komunikacyjnych,
w trakcie lub po zabiegach operacyjnych czy też w wyniku zaburzeń krzepnięcia.
Warto podkreślić, że średnio 1 na 10 osób leczonych w szpitalu potrzebuje krwi.
Przy operacjach serca zużywa się ok. 6 jednostek krwi. Podczas operacji z udziałem ofiar
wypadków komunikacyjnych konieczne jest ok. 10 jednostek krwi, natomiast
przy przeszczepieniu wątroby – ok. 20 jednostek krwi.

Wszystkie grupy krwi są potrzebne.

Na stronach Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zamieszczone są informacje dotyczące bieżącego stanu zapasów krwi i jej składników. Obecnie wszystkie grupy krwi są potrzebne. Najbardziej oczekiwana jest krew grupy O RhD- (ujemne), gdyż w nagłych wypadkach,
przy braku krwi właściwej grupy, może być przetoczona każdemu biorcy
.
Jest to jednocześnie jedna z rzadziej występujących grup krwi.
Posiada ją zaledwie ok. 7 proc. Polaków.

Oddawania krwi nie należy się obawiać, ponieważ jest ono bezpieczne.
Na wszystkich etapach pobierania krwi używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku. Oddawanie krwi nie szkodzi zdrowiu

Kto może oddać krew?

Krew lub jej składniki mogą oddawać osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą co najmniej
50 kilogramów. Stan zdrowia krwiodawcy powinien odpowiadać niezbędnym wymaganiom zdrowotnym, aby pobranie krwi nie wywołało ewentualnych ujemnych skutków dla jego
stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy.

 OBALAMY  MITY dotyczące oddawania krwi:

 Oddając krew można się zarazić – jest to całkowicie niemożliwe. Do pobierania krwi i próbek
do badań stosuje się wyłącznie sprzęt jednorazowego użytku.

Oddawanie krwi uzależnia – oddawanie krwi nie powoduje żadnych efektów ubocznych ani uzależnienia

Aby oddać krew, trzeba znać swoją grupę – nie jest to wymagane. Potencjalny dawca krwi jest poddawany kontroli medycznej, a grupa krwi jest ustalana po pobraniu.

Za oddanie krwi dostaje się pieniądze – w Polsce krew oddaje się nieodpłatnie i bezinteresownie.

Krew należy oddawać jedynie na apel – krew należy oddawać regularnie, ponieważ tak tworzą się
jej zapasy. 

Można oddać dowolną ilość krwi – Jednorazowo pobierana jest najczęściej jedna jednostka krwi pełnej, czyli 450 ml.

Na oddawanie krwi należy przychodzić na czczo – do oddania krwi należy zgłosić  się wypoczętym,
po lekkim, niskotłuszczowym posiłku. Przed oddaniem krwi należy pić dużo wody.

Oddawanie krwi powoduje zmianę wagi ciała – oddawanie krwi nie powoduje obserwowalnego
spadku ani wzrostu masy ciała.

ZACHĘCAMY do udziału w akcji „Oddaj krew. Podaruj życie”

logo akcji

Poniżej zamieszczone zostały adresy Centrum Krwiodawstwa

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
ul. Rzeźnicza 11
31-540 Kraków
telefon: (12) 261-88-20

Terenowy Oddział Wadowice, ul. Karmelicka 5,

34-100 Wadowice, 07:30-11:30

TELEFON 33 873 29 56

Terenowy Oddział Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22,

34-200 Sucha Beskidzka, 07:30-11:00

Telefon: 33 872 32 99

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI  na temat HONOROWEGO KRWIODAWSTWA udziela szkolny opiekun PCK – Dorota Załuska-Oberpriller

 

Skip to content