Odbiór świadectw!

W związku z trwająca pandemią w roku bieżącym odbiór świadectw ukończenia szkoły
dla poszczególnych klas odbędzie się od piątku 26.06.2020r.
w wyznaczonych godzinach i salach, w budynkach przy ulicy Słowackiego i Zegadłowicza
wg harmonogramu przekazanego w komunikacie przez wychowawców.

Prosimy o zachowanie zasad reżimu sanitarnego!

Uczeń powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej: maseczkę i rękawiczki.
Po otrzymaniu świadectwa prosimy o niezwłoczne opuszczenie terenu szkoły
i niegrupowanie się. Uczniowie do szkoły będą wpuszczani pojedynczo.

 

Skip to content