Nekrolog

Z wielkim żalem informujemy o niespodziewanej  śmierci naszego Kolegi, Wychowawcy i Pedagoga Pana mgr inż. Henryka Bąka– kierownika warsztatów szkolnych i  nauczyciela przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach.

Nasz ból jest tym większy, że opuścił naszą szkolną społeczność tak nagle, w sile wieku, mając zaledwie 66 lat.Pracując przez lata w naszej Szkole był bez reszty oddany młodzieży, u której rozwijał zawodowe talenty i pasje. Dzięki Jego wiedzy i zaangażowaniu uczniowie  osiągali liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach. Jako wychowawca miał duży udział w kształtowaniu charakterów i właściwych postaw uczniów.  Jego praca była bardzo wysoko oceniana przez dyrektora Centrum , władze samorządowe i rodziców oraz uczniów.

Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Pogrążeni w żałobie dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach.

Skip to content