MYŚL – DZIAŁAJ – ZMIENIAJ

 

     Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach zostało zakwalifikowane do rocznego programu przeznaczonego dla szkół ponadgimnazjalnych „Szkoła Humanitarna”, realizowanego przez Polską Akcję Humanitarną. Jak wiemy, misją PAH jest uczynić świat lepszym poprzez zmniejszenie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych. I właśnie to zadanie będziemy urzeczywistniać w czasie roku szkolnego.
Jak to się stało, że to akurat nasza szkoła została wybrana? W wyniku konkursu zrekrutowano zaledwie 15 szkół z 8 województw w Polsce, których zgłoszenia uzyskały aprobatę i skradły serca członków komisji. Nasz wniosek przygotowała Pani Katarzyna Górna – Oremus. Podczas zapoznawczego spotkania (zdj.) w Wadowicach Pani Kalina Kabat – koordynatorka projektu edukacyjnego – przekazała nam, że zgłoszeniem tym zdobyła uznanie jury. Z województwa małopolskiego, oprócz nas, w projekcie uczestniczą jeszcze dwie szkoły: z Tarnowa i z Olkusza.
Co będzie się działo w ramach programu? W dniach od 5 do 7 października w Białobrzegach k/Warszawy odbędzie się seminarium dla szkolnych koordynatorów, które ma wprowadzić nas w program „Szkoła Humanitarna”. Podczas całego roku szkolnego wraz z młodzieżą poszerzymy wiedzę na temat: pomocy humanitarnej, dostępu do wody i godnych warunków sanitarnych, edukacji i żywności, pokoju na świecie oraz globalnych współzależności. Będziemy kształtować postawę otwartości i promować takie wartości jak: równość, pokój, solidarność, godność, odpowiedzialności, szacunek, uczciwość, osobiste zaangażowanie, gotowość do ustawicznego uczenia się.
Czekają nas warsztaty z trenerami, e–learning, World café, webinarium, dyskusyjny klub on-line i wiele innych działań. W miarę możliwości przeprowadzimy akcję lub jedną z kampanii: Zamiast kwiatka niosę pomoc, Zróbmy pokój, Akcja (krytyczna) edukacja, Świat bez głodu, Studnia dla południa. Potem będziemy zobligowani dokonać ewaluacji projektu, przygotować raport i, jeżeli zrealizujemy wszystkie wytyczne w czerwcu, otrzymamy Certyfikat Szkoły Humanitarnej.

Miejmy nadzieję, że pomyślnie przebrniemy przez wszystkie zadania i pod koniec roku szkolnego dumnie odbierzemy bezterminowy akt nadania nam tytułu SZKOŁY HUMANITARNEJ.

Joanna Matyjasik

Skip to content