KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W CKZiU NR 2 W WADOWICACH

W dniu 11 grudnia 2018 roku w CKZiU nr 2 w Wadowicach odbył się kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. W szkoleniu wzięło udział 26 chętnych uczniów z klas I LP, I Tib, I Tic, I Tele. Zajęcia prowadził pan Krzysztof Śniatecki, aktywny ratownik, pracownik m.in. pogotowia ratunkowego w Kętach. Kurs trwał kilka godzin w trakcie których uczniowie utrwalali wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne oraz mieli okazję porozmawiać i
zadawać pytania doświadczonemu ratownikowi. Za udział w szkoleniu uczniowie otrzymają zaświadczenia.

Organizatorzy:

Jolanta Zaręba, Dorota Załuska-Oberpriller

Skip to content