Krakowski Salon Maturzystów

W dniu 28. września uczniowie klas maturalnych 4tb4, 4LP4, 4LAP razem z wychowawcami i nauczycielami A. Jakubowską, H. Kiełkowicz, A. Mrajcą, E. Włoch odwiedzili Salon Maturzystów Perspektywy 2022. Miejscem spotkania był Kraków, Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum przy ulicy Krupniczej 33. Zgodnie z hasłem „Tu matura spotyka się ze studiami” celem odwiedzających było zdobycie najlepszych informacji o maturze 2023 oraz wybranie optymalnej ścieżki kariery. W czasie wolnym zdążyliśmy odwiedzić Stare Miasto i pokłonić się Adamowi Mickiewiczowi na swoim postumencie.

W programie spotkań były m.in.:

  • Prezentacje oferty edukacyjnej uczelni akademickich na rok 2023/2024 z udziałem przedstawicieli uczelni;
  • Wszystko o maturze 2023 z języka polskiego, matematyki, języków obcych oraz przedmiotów dodatkowych – spotkania ekspertów okręgowych komisji egzaminacyjnych z maturzystami i nauczycielami na temat deklaracji maturalnych, terminów i ważnych kwestii związanych z egzaminami z przedmiotów obowiązkowych.

W ramach części targowej przedstawione zostały oferty uczelni i szczegółowe wymogi rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024. Nie zabrakło poradnictwa zawodowego i inspirujących spotkań dla osób wybierających kierunek studiów i uczelnię.

Uczestnicy Salonu mogli odebrać też od „Perspektyw” gratisowo publikację, która od ponad 30 lat pomaga kandydatom w wyborze kierunku studiów i uczelni, czyli „Informator dla Maturzystów 2023” – aktualny przewodnik na drodze od matury ku wymarzonym studiom.

Salon Maturzystów 2022 został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka i Przewodniczącego KRASP prof. Arkadiusza Mężyka.

Skip to content