Konkurs fotograficzny w bibliotece szkolnej „Z książką mi do twarzy”

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Z KSIĄŻKĄ MI
DO TWARZY”

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Zapraszamy kreatywnych uczniów naszej szkoły do udziału w zabawie na wykonanie twórczego
i zaskakującego zdjęcia z okładką książki metodą sleeveface.

Sleeveface to zdjęcia, których elementem jest okładka książki wkomponowana w taki sposób, że widoczna jest jako część twarzy, ciała bądź całej sylwetki, stanowiąc z nią spójną całość. To nowoczesny, modny i zabawny pomysł na popularyzację czytelnictwa w bibliotece szkolnej.

Przykładowe prace naszych uczniów z poprzednich edycji konkursu:

REGULAMIN KONKURSU „Z książką mi do twarzy” w CKZiU nr 2 w roku szkolnym 2021/2022

Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników książki i fotografii.

Polega na sfotografowaniu okładki książki ( własnej lub z nowości zakupionych do biblioteki
w bieżącym roku szkolnym) wraz ze swoją twarzą lub sylwetką tak, aby stanowiły spójną całość.

 1. Cele: – promocja czytelnictwa i książki w niekonwencjonalny sposób – rozwijanie wyobraźni i upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki.
 2. Termin: – do 30 marca 2022 roku
 3. Miejsce: – sesję można wykonać w dowolnym miejscu wybranym przez uczestnika.
 4. Prace należy przesyłać w formacie JPG o pojemności do 10 Mb jako załącznik na adres mailowy biblioteki: gorzen.biblioteka1@o2.pl. do 30 marca 2022r.
 5. Zdjęcia mogą być poddane obróbce graficznej.
 6. Nadsyłane zdjęcia muszą być opisane w e-mailu danymi uczestnika: imię i nazwisko autora, klasa, telefon kontaktowy.
 7. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace nie nagrodzone w innych konkursach oraz będące oryginalnymi pracami autorów, czyli uczniów naszego Centrum (CKZiU nr 2)
 8. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 9. Zgłoszenie pracy konkursowej oznacza, że uczestnik konkursu lub jego rodzic/opiekun prawny(w przypadku uczniów niepełnoletnich) oświadcza, iż nie narusza ona praw osób trzecich, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba zgłaszająca pracę konkursową ma zgody osób, których wizerunki utrwalono w pracy konkursowej.
 10. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby konkursu i wystaw pokonkursowych. Z chwilą przesłania zdjęcia uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo zgody na późniejsze wykorzystanie zdjęć na wystawach pokonkursowych oraz w innych publikacjach promocyjnych lub informacyjnych naszej szkoły.
 11. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia podpisanej zgody na warunki konkursu.(Można przesłać zdjęcie zgody na e-maila biblioteki: gorzen.biblioteka1@o2.pl)
 12. Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: kreatywność, technika wykonania, ujęcie tematu, kompozycja.
 13. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora i nagrodzone.
 14. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu jego rozstrzygnięcia.

A. Gębala, A. Gancarczyk

Skip to content