Konferencja „ TAK dla Transplantacji” jako podsumowanie akcji „Drugie Życie” prowadzonej przez CKZiU nr 2 w Wadowicach.

 Dnia 14 maja ( poniedziałek) o godz. 17 w sali teatralno – widowiskowej przy parafii św. Piotra w Wadowicach, odbyła się konferencja na temat transplantacji w Polce, w ramach ogólnopolskiej kampanii „Drugie Życie. Transplantacja – masz dar uzdrawiania”. Organizatorami tego spotkania była młodzież oraz szkolna koordynatorka kampanii z CKZiU nr 2 w Wadowicach.

 W imieniu całej społeczności szkolnej, wszystkich zgromadzonych przywitali prowadzący konferencję: Patrycja Kachnic ( uczennica liceum policyjnego) oraz Karol Wajdzik ( uczeń technikum o profilu elektronicznym). Prowadzący przekazali informację, że spotkanie to jest podsumowaniem wielu działań, jakie młodzież z CKZiU nr 2 w Wadowicach podjęła od stycznia 2018 roku, aby promować transplantologię w Polsce. 

 Celem kampanii „ Drugie Życie” jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie przeszczepiania narządów, jako metody ratującej życie i przywracającej zdrowie ciężko chorym ludziom.

 Patrycja i Karol przedstawili w formie prezentacji multimedialnej podstawowe informacje na temat przeszczepiania narządów, sposobu wypełniania Oświadczenia Woli, wyjaśnili kto może zostać Dawcą oraz podkreślili stanowisko Kościoła Katolickiego, które jest pozytywne i stanowi realizację przykazania  solidarności i miłości bliźniego.

          Następnie swój wykład pt. „Tak dla transplantacji” wygłosiła Pani mgr Iwona Dymek, która jest Regionalnym Koordynatorem Transplantacyjnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Na początku wyjaśniła znaczenie kilku istotnych pojęć związanych z transplantologią. Omówiła procedury przeszczepiania narządów obowiązujące w Polsce oraz wyjaśniła, jaki jest przebieg takiego procesu transplantacyjnego. Wspomniała również, że Jeden Dawca może uratować życie nawet 8 innych osób. Swój wykład zakończyła jednym z ważnych zdań promujących dawstwo narządów: „ Nie zabieraj narządów do nieba. Mogą uratować czyjeś życie”.

          Kolejny wykład pt: „ Tak dla transplantacji nerek” wygłosiła Pani Bernadeta SzczelinaKrzak, która jest lekarzem rodzinnym oraz lekarzem pracującym w stacji dializ. Pani Doktor przedstawiła trudną sytuację osób dializowanych, oczekujących czasem latami na przeszczep nerki. Wyjaśniła ,że dializa to zabieg, podczas którego usuwane są produkty przemiany materii i nadmiar wody z organizmu. Jedna sesja dializy trwa od 3 do 6 godzin i musi być wykonywana kilka razy w tygodniu.

      Podsumowując wykład Pani Doktor przekazała informację, że w Polsce dializowanych jest 343 chorych na milion mieszkańców, z tego około 7% rocznie otrzymuje przeszczep nerki, a każdy chory z nieodwracalną niewydolnością nerek to potencjalny biorca.

          Następnie poproszono Panią Liliannę Filę – Frydę o podzielenie się z uczestnikami konferencji swoimi refleksjami, związanymi z  przeszczepem szpiku kostnego. Pani Lilianna opowiedziała, jak u niej wyglądało rozpoznanie choroby, trudny okres pogodzenia się z  diagnozą białaczki i oczekiwania na jedyny ratunek życia, jakim był przeszczep. Wspominała również o wsparciu rodziny i najbliższych w tym okresie, o bardzo dużym zaangażowaniu osób, które rejestrowały się w bazie jako potencjalni dawcy. Dzisiaj mija 3,5 roku od przeszczepu, a Pani Lilianna czuje się dobrze i jak sama mówi: Jestem  bardzo  szczęśliwa, że wróciłam do moich pasji i że jakkolwiek by nie było, to najważniejsze że żyję nadal i to nie sama, mam z kim podzielić swoje radości i swoje troski.”

          Prowadzący przeprowadzili również rozmowę z Panem Mateuszem Mamcarczykiem, który ponad 2 lata temu był dawcą szpiku kostnego.  Pobranie komórek macierzystych odbyło się w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, a biorcą była osoba mieszkająca w Stanach Zjednoczonych. Pan Mateusz podkreślił, że nie wahał się podjąć tej ważnej życiowej decyzji ratującej życie innej osobie. Zachęcał do zarejestrowania się w bazie DKMS.

Po tych bardzo osobistych wypowiedziach Pani Lilianny i Pana Mateusza, wszyscy pełnoletni uczestnicy konferencji zostali zachęceni do zarejestrowania się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego.

      Równolegle do trwającej konferencji odbywał się bowiem  Dzień Dawcy Szpiku Kostnego przygotowany przez Panią koordynatorkę DKMS Agatę Bielecką. Była to kontynuacja akcji „Marek i inni potrzebują Twojej pomocy” dedykowana Markowi Książkowi z Wadowic.  Podczas rejestracji pomocą służyły  wolontariuszki: Pani Sylwia Grzyb, Pani Sabina Miszczak, Pani Anna Miszczak oraz Panie z CKZiU nr 2, Pani Bogusława Wiercimak, Pani Anna Kozak-Nitwinko, Pani Aurelia Fila. Młodzież z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach przygotowała również stoisko z ulotkami informacyjnymi o transplantacji. Uczennice z liceum policyjnego: Wiktoria Romanowska, Aleksandra Grabowska, Karolina Stuglik, Weronika Targosz, uczeń liceum Filip Grzyb oraz uczeń technikum Filip Giżycki rozdawali Oświadczenia Woli i zachęcali do rozmów z rodziną i najbliższymi na ten trudny temat, jakim jest dawstwo narządów.

          Podczas konferencji oprawę muzyczną zapewnił opiekun artystyczny młodzieży Pan Marcin Niemczak, wraz uczennicami klasy pierwszej liceum policyjnego: Mają Szotą i Karoliną Stuglik, które  wykonały utwory przy gitarowym akompaniamencie Rafał Wilka.

Nad stroną techniczną konferencji, nagłośnieniem oraz prezentacjami multimedialnymi czuwali uczniowie klasy technikum o profilu elektryczno – elektronicznym: Szymon Wawro i Sebastian Szałwiński.

Konferencja, dzięki życzliwości Księdza Prałata Tadeusza Kasperka, odbyła się w sali widowiskowo – teatralnej przy kościele św. Piotra w Wadowicach.

Kończąc konferencję, młodzież przekazała serdeczne PODZIĘKOWANIA do wszystkich osób bezinteresownie zaangażowanych w organizację całego wydarzenia.  Do wszystkich zebranych skierowano również piękne przesłanie :

„Każdy z nas ma dar uzdrawiania.  Razem możemy pomóc lekarzom uratować niejedno życie”.

                                                                Szkolna Koordynatorka Kampanii


Skip to content