Komunikator konwergencyjny szyfrowanego przesyłu danych

Projekt: „Komunikator konwergencyjny szyfrowanego przesyłu danych” będzie reprezentować województwo małopolskie w tegorocznym finale Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości (Warszawa – 2018).

Komisja Okręgowa OITiW w dniu 20 kwietnia 2018 r., po analizie zgłoszonych prac w oparciu o regulamin Olimpiady, podjęła decyzję, że do zawodów III stopnia – eliminacji ogólnopolskich (Blok A – Innowacje Techniczne) Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości zostanie zakwalifikowany projekt „Komunikator konwergencyjny szyfrowanego przesyłu danych” wykonany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach.

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości (OITiW) ma charakter naukowo – techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter Olimpiady należy podkreślić, że opracowywanie innowacyjnych projektów wiąże się z rozwojem i utrwaleniem wiedzy uczestnika na wielu płaszczyznach wykraczających ponad podstawę programową nauczania w szkole. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada skierowana jest do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych na terenie kraju, a jest ich około 7400.

Wyniki na szczeblu małopolski:

  1. Projekt: „Komunikator konwergencyjny szyfrowanego przesyłu danych”

autorzy: Tomasz Ficek, Łukasz Brańka (technikum informatyczne)

szkoła: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach

  1. Projekt: „Laser Engravering Machine”

autorzy: Dawid Liberda, Mateusz Furtak

szkoła: Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu

  1. Projekt: „Interaktywne Lustro”

autor: Kamil Rzeszutek

szkoła: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie

Opis funkcjonalny projektu (pracy): Komunikator konwergencyjny szyfrowanego przesyłu danych – to innowacyjny projekt pozwalający na przesyłanie zaszyfrowanych danych w oparciu o autorski zapis matematyczny.

Komunikator konwergencyjny szyfrowanego przesyłu danych – to narzędzie umożliwiające przesyłanie danych pomiędzy dwoma punktami sieciowymi. Oferuje użytkownikom możliwość zaszyfrowanego komunikowania się i przesyłania bardzo ważnych informacji, np. numeru PIN do konta bankowego. Minimalne wymagania do działania narzędzia to jedynie zewnętrzna (lub wewnętrzna) pamięć masowa wybierana zależnie od potrzeb przez użytkownika z systemem plików NTFS (lub FAT32) oraz system operacyjny z rodziny Microsoft np. Microsoft Windows Server 2016, Windows 10.        

Działanie projektu składa się z (scaleń) powiązań elementów, do którym można zaliczyć: zewnętrzną pamięć, pliki (podprogramy) skryptowe, autorski zapis matematyczny, plik sterujący zapisany w oparciu o actionscript 3.0, połączenie z serwerem pocztowym. Plik sterujący Szyfr.exe odtwarza w czasie rzeczywistym program wpisany w Skrypt 1.bat. Skrypt 1.bat wywołuje zmianę postaci w pliku tekstowym w którym mieszczą się ważne informacje. Skrypt 1.bat powiązany jest z plikiem Skrypt 2.bat. Ponadto pliki (podprogramy) powiązane są z plikiem tekstowym, w którym mieszczą się ważne dane przeznaczone do przesłania na serwer. Skrypt 2.bat odpowiedzialny jest za wysyłanie danych na serwer pocztowy. W pliku Szyfr.exe znajdują się mechanizmy i znaczniki zabezpieczające uruchomienie projektu miedzy innymi związane z bezpośrednim dojściem do obiektów oraz wskaźnikiem ruchu. W projekt został wpisany autorski zapis matematyczny w oparciu, o który dane zostają zaszyfrowane. Całość projektu jest tak skonwertowana, aby uruchamiała się tylko z dedykowanego urządzenia magazynującego.

Szyfrowanie danych pod względem transmisji jest zabezpieczone poprzez: integracje z urządzeniem zewnętrznym, zapis ActionScript (ponad 7400 linii kodu), wskaźnik ruchu z potwierdzeniem, konwergencje z plikami wsadowymi, sterowanie ujęte w pliku wsadowym, autorski sposób zamiany wartości danych, komunikację punkt-odbiór.
Opiekunem naukowym projektu jest: Wojciech Biel
Wcześniej podstawowa wersja projektu uzyskała także status laureata w Małopolskim Konkursie Własnych Prac Technicznych – Kraków 2018, w kategorii: Informatyka na rok szkolny 2017/2018.

Skip to content