Kolejne dofinansowanie z Unii Europejskiej dla CKZiU nr 2!

Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa (Poddziałanie 10.2.2 – Kształcenie zawodowe uczniów – SPR Regionalny Program Operacyjny. Województwa Małopolskiego) otrzymało kwotę 4 023 360,10 zł

Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na rynku pracy.

Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na kursy zawodowe dla  uczniów, dające kwalifikacje np.: prawo jazdy kat. B, operator koparko- ładowarki, operator wózków widłowych, kwalifikacje SEP, spawalnicze i inne.

Wiele z tych kursów prowadzić będą nauczyciele –specjaliści w danym zawodzie.

W ramach projektu najlepsi uczniowie otrzymają stypendium- 300 zł miesięcznie – wypłacane przez 10 miesięcy. Kontynuowane będą  płatne staże u przedsiębiorców. Planowane są także zajęcia dodatkowe, takie jak: doradztwo zawodowe, zajęcia przygotowujące do matury czy egzaminów zawodowych. Przewidziane są  szkolenia podnoszące kwalifikacje dla nauczycieli. Budżet projektu umożliwia zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do kształcenia  zawodowego.

Cieszy nas to ogromne wsparcie finansowe, które  poprawi jakość pracy szkoły i przyczyni się  do zdobycia przez naszych uczniów dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

S25C-920090408060

Skip to content