Karolina Laureatką w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym.

Uczennice liceum policyjnego: Karolina Piwowar ( I LP) oraz Monika Byrgiel (II LP), wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „ Eko- Planeta” w kategorii Licealista, organizowanym przez  Studium Ochrony Środowiska SGGW w Warszawie i Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim.

           Po ogłoszeniu wyników w maju 2018 r. okazało się, że Karolina Piwowar została Laureatką, uzyskała wyróżnienie na szczeblu krajowym w konkursie „Eko-Planeta”, za wykonaną indywidualną pracę na temat zagrożonych gatunków ptaków z  okolic Wadowic.

          Ideą konkursu było upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego, aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć oraz poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.

          Gratulujemy Karolinie i Monice za tegoroczną rywalizację, osiągnięte wyniki oraz popularyzację wiedzy o przyrodzie regionu Wadowic.

                                                                                     Opiekunka konkursu.

Skip to content