Kampania „Drugie Życie” w Radiu Andrychów.

    W poniedziałek 14 maja 2018 roku w Radiu Andrychów, w rozmowach dnia, porannej audycji Roberta Frasia, został przeprowadzony wywiad z uczennicami klasy pierwszej liceum policyjnego z CKZiU nr 2 w Wadowicach:  Karoliną Stuglik i Weroniką Targosz. Dotyczył on transplantologii w Polsce, w ramach kampanii „Drugie Życie. Transplantacja – masz dar uzdrawiania”. Weronika i Karolina przedstawiły krótko cel i charakter prowadzonej kampanii. Cieszymy się, że dzięki tej rozmowie  w radiu, dotarliśmy z naszą akcją do jeszcze szerszej społeczności lokalnej. Radio Andrychów nadaje na falach średnich o częstotliwości 1584 kHz  i obejmuje swym zasięgiem mieszkańców gminy  Andrychów. Jest odbierane również w sąsiednich  gminach: Kętach, Wieprzu i Wadowicach. Codziennie radio dociera do  około 5 tys. słuchaczy. Karolina i Weronika zachęcały do przyłączenia się do edukacyjno- informacyjnej formy kampanii młodzieży z ponagimnazjalnych szkół   gminy Andrychów.

          Karolina w kilku słowach wyjaśniła, co to jest Oświadczenie Woli, oto fragment jej wypowiedzi: Oświadczenie woli to mały, niepozorny dokument, który za sprawą podpisu zyskuje niezwykłą moc. Jedno świadome wyrażenie zgody na oddanie swoich narządów do przeszczepu jest decyzją, która może uratować życie i przywrócić zdrowie kilku osobom”.

          Uczennice liceum przypomniały również zrealizowane już przez młodzież CKZiU nr 2 w Wadowicach liczne spotkania, akcje na terenie Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, popularyzujące transplantację.

Redaktor Fraś był bardzo zainteresowany treścią pytań, które najczęściej zadawane są przez  ludzi  podczas takich akcji.

 Weronika odpowiedziała, że najbardziej popularne z nich dotyczy tego : „Kto może zostać dawcą? Odpowiedź na to pytanie często zawiera niezbędne informacje o procedurze dalszego postępowania. Po podpisaniu Oświadczenia Woli , czyli wykonaniu tego pierwszego kroku, o następnych decydują inne medyczne predyspozycje, takie jak stan zdrowia, wiek”.

Następnie wspomniała też, że: „Inne zadawane często pytanie związane jest  ze stanowiskiem Kościoła wobec przeszczepiania narządów.  Odpowiadając uczennica podkreśliła, że stosunek KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO do problemu transplantologii jest zdecydowanie pozytywny”.

Karolina i Weronika zwróciły uwagę, że młodzież  promuje kampanię „Drugie Życie” nie tylko słowem, ale również czynem, działaniami takimi jak: oddawanie krwi, rejestrowanie potencjalnych dawców szpiku kostnego, wsparciem  akcji charytatywnej.

                                  Na zakończenie wizyty w radiu uczennice liceum policyjnego zachęciły wszystkich słuchaczy do wzięcia udziału w konferencji „Tak dla transplantacji”, która odbywała się również w poniedziałek , w sali widowiskowo – teatralnej przy parafii św. Piotra w Wadowicach.

Kończąc swoją wizytę w radiu  Karolina i Weronika zostawiły tam   ulotki informacyjne o kampanii oraz około 50 oświadczeń woli dla dziennikarzy ,zapraszanych gości  oraz słuchaczy radia Andrychów.

Dziękujemy Karolinie Stuglik i Weronice Targosz za rozpowszechnienie akcji „Drugie Życie” i wzięciu udziału w rozmowie na żywo w radiu Andrychów.

Mamy nadzieję, że poprzez przekazane informacje: „Razem możemy pomóc lekarzom uratować niejedno życie. Każdy z nas ma dar uzdrawiania”.

                                                                     Szkolna Koordynatorka Kampanii

 Zachęcamy do wysłuchania rozmowy.

 

Skip to content