KAMPANIA „DRUGIE ŻYCIE” ROZPOCZĘTA !

         Dnia 16 stycznia 2018 roku uczennice naszej szkoły wzięły udział w inauguracji
kampanii „Drugie Życie” w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II,
Oddział Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii.

Celem kampanii jest promowanie przeszczepiania narządów jako metody ratującej życie.
Popularyzacja wiedzy na temat transplantologii ma być narzędziem pozwalającym
zwiększyć liczbę przeszczepów w Polsce.
Wielu chorych umiera, bo nie dożyli chwili, kiedy znalazłby się dla nich zdrowy narząd.
Przeszczep pozwoliłby im normalnie funkcjonować – uczyć się, pracować, założyć rodzinę, podróżować.
Podczas inauguracji uczennice klasy pierwszej liceum policyjnego:
Stuglik Karolina, Grabowska Aleksandra, Jankowicz Patrycja wysłuchały wykładów na temat
przeszczepiania narządów, procedur postępowania, aspektów etycznych i prawnych dotyczących
transplantologii w Polsce oraz dwóch świadectw pacjentów po przeszczepie nerki.
TERAZ CZAS NA NASZE DZIAŁANIA, które mają spowodować wzrost świadomości ludzi w zakresie transplantologii.
Kształt prowadzonej akcji zależy wyłącznie od WASZEJ kreatywności i zaangażowania. MOŻECIE kolportować materiały informacyjne i oświadczenia woli, organizować spotkania ze specjalistami i przygotowywać własne, niekonwencjonalne działania promocyjne.

WSZYSTKIE OSOBY , które chciałyby ZAANGAŻOWAĆ SIĘ W TĄ AKCJĘ ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE
18 STYCZNIA 2018r (czwartek) o godz 10:00 do sali nr 22 ( budynek przy ul Zegadłowicza 36)
lub o kontakt z opiekunami Samorządu Uczniowskiego lub opiekunem PCK lub uczennicami
z klasy I Liceum oraz uczniami klasy II TE.

Każdy z nas ma dar uzdrawiania.
Razem możemy pomóc lekarzom uratować niejedno życie.

OPIEKUN PCK

       

Skip to content