Jubileusz 120-lecia Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii ZebrzydowskiejW dniu 30 września 2017 roku odbył się jubileusz 120-lecia Zespołu Szkół im. Komisji
Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach reprezentował
pan
Dyrektor Jerzy Kotaś wraz z Pocztem Sztandarowym w składzie:
chorąży – Marcin Zając (2f),
asysta – Maksymilian Pilch (1c), Łukasz Kasiarz (2f)
oraz pan Marcin Wójcik jako opiekun składu.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w Bazylice Matki Bożej Anielskiej, której
przewodniczył bp Damian Muskus. Następnie zaproszeni goście przemaszerowali
w asyście orkiestry do budynku szkoły, gdzie odbyła się część oficjalna i artystyczna.

Skip to content