II Ogólnopolski konkurs „Mistrzostwa Szaradziarskie – Zadania Logiczne”

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie matematycznym!

I. Cele konkursu:

• Rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej uczniów
• Pobudzanie uczniów do poszukiwania, porządkowania i przedstawiania informacji
• Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności
• Promowanie osiągnięć uczniów
• Podniesienie samooceny uczniów

II. Organizacja konkursu:

• Konkurs składa się z jednego etapu
• Formularze konkursowe składają się z 8 pytań
• Zadania 1-3 są jednokrotnego wyboru, a zadania 4-8 są otwarte.

III. Termin konkursu:

Konkurs organizowany jest w dniu 15 listopdada 2017 (środa). Czas trwania konkursu to 60 minut + 10 minut na organizację. Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są do 11 października 2017 roku u nauczycieli matematyki lub w sali nr 28 u koordynatora konkursu Pani D. Załuskiej-Oberpriller. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 5 stycznia 2018 roku.

IV. Uwagi końcowe:

• Organizacja konkursu (m. in. karty z pytaniami, karty odpowiedzi, dyplomy, nagrody) finansowane są ze środków zebranych od uczestników. Opłata w roku 2017 wynosi 8zł.
• Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych uczestnika dla celu realizacji konkursu.

Zapraszamy!

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content