I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Informatycznej dla uczniów szkół podstawowych

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału
w I Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Informatycznej dla uczniów szkół podstawowych
organizowanym przez
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach
(Technikum Informatyczne)

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie
VII i VIII klas szkół podstawowych POWIATU WADOWICKIEGO.
Udział w konkursie jest bezpłatny.

Celem Konkursu informatycznego jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych
zakresem wiedzy informatycznej opartej o zakresy sprzętowe, sieciowe, systemowe,
programistyczne, edytorskie, graficzne, multimedialne oraz ukierunkowanie myślenia
uczniów na innowacyjne i niestandardowe rozwiązania w dziedzinie informatyki.
Ponadto celem jest zainteresowanie młodzieży różnymi formami przekazu informacji
przez pryzmat nowych technologii i rozwiązań informatycznych. Konkurs obejmuje również
wiedzę z zakresu przedmiotu informatyka realizowanego w szkole podstawowej.

W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla najlepszych

Termin zgłoszeń do I-go etapu konkursu upływa dnia 31.03.2022 r. !!!

Konkurs ma charakter indywidualny i rozgrywany jest w dwóch etapach:
a) I etap – szkolny w dniach 04.04.2022 r. (poniedziałek) – 13.05.2022 r. (piątek).
Dokładny dzień ustala Szkolny Koordynator Konkursu.
b) II etap (finał) – w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach
ul. Zegadłowicza 36
34-100 Wadowice
w dniu 31.05.2022 r. (wtorek).

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach
Adres: ul. Zegadłowicza 36; 34-100 Wadowice
e-mail (konkursowy): intersiec@op.pl
e-mail: sekretariat@ckziuwadowice.pl

W załącznikach do pobrania:
– Regulamin konkursu
– Formularz zgłoszeniowy do konkursu (należy wysłać do dnia 31.03.2022 r.)
– Sprawozdanie z I etapu konkursu (należy wysłać do dnia 16.05.2022 r.)
zgłoszenie_udziału_w_konkursie_2022
sprawozdanie_2022

regulamin_konkursu-2022

Skip to content