Herbaciarnia Naukowa – luty 2018

Gościem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie w ramach projektu Herbaciarnia Naukowa „Aromaty Wiedzy” była Pani dr Joanna Talewicz – Kwiatkowska. Z wykształcenia jest ona antropologiem kulturowym i obecnie pracuje w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także prowadzi Fundację Dialog – Pheniben, która ma na celu zwalczanie wszelkich przejawów mowy nienawiści w przestrzeni publicznej.

Podczas wykładu Pani doktor skupiła się przede wszystkim wokół problemów związanych z różnorodnością kulturową i relacjami międzykulturowymi we współczesnym świecie. Ten jakże aktualny temat odniosła głównie do mniejszości romskiej w Polsce. Prelegentka podkreśliła, że granica między mową nienawiści i wolnością słowa jest bardzo cienka, dlatego tak ważne jest, aby wypracować pewne standardy komunikacji zwłaszcza w mediach. Mamy prawo wyrażać własne poglądy, ale nie wolno nam obrażać innych, np. przedstawicieli mniejszości narodowych.

Agnieszka Kołek

Skip to content