Etap okręgowy XXI Olimpiady Znajomości Afryki

W dniu 4 marca 2023 roku odbył się etap okręgowy XXI edycji Olimpiady Znajomości Afryki  w Krakowie, w  budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Studenckiej.  Wzięły w nim udział dwie uczennice naszej szkoły; z klasy 2LA Zuzanna Szarek oraz z klasy 3LAP Martyna Wójcik po opieką pani E. Włoch. Około stu  uczestników zmierzyło się z testem liczącym 70 pytań typu „Według Johna Mbitiego linearna koncepcja czasu, właściwa myśli zachodniej, z nieokreśloną przeszłością, teraźniejszością i nieograniczoną przyszłością jest: a) charakterystyczna dla Czarnej Afryki; b) obca myśleniu afrykańskiemu; c) charakterystyczna tylko dla ludów Bantu.”
Gratuluję dziewczynom sukcesu, którym jest udział w drugim etapie olimpiady, zaangażowania oraz chęci poznawania świata i swojej okolicy. Czekamy na wyniki.

Skip to content