Drugie miejsce w Małopolsce.

  Uczennice 1 klasy Liceum Policyjnego zajęły drugą lokatę w eliminacjach okręgowych tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości. Wiktoria, Paulina i Patrycja musiały najpierw rozwiązać test wielokrotnego wyboru, następnie dokonać pisemnego zgłoszenia patentu, uzasadnić przepisami prawnymi własne postulaty, dotyczące usprawnienia softwarowo-technicznego, by następnie dotrzeć do ustnego finału. Etap ten polegał na udzielaniu przez uczestników odpowiedzi na serię pytań, zadawanych przez członków komisji.

Celem tej Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności, związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych oraz aktywizacją twórczego myślenia.

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości, jak również każda inna olimpiada, rozwija w uczniach pasje, zainteresowania i kształtuje umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy. Bardzo dobrze przygotowuje uczniów do podejmowania nauki w szkołach wyższych, jak również przydaje się w późniejszej karierze i rozwoju zawodowym. Szczególnie cieszy to, że uczennice w tak młodym wieku, bo dodajmy są to dopiero pierwszoklasistki, już mogą pochwalić się sporym sukcesem. – dr inż. Marcin Matyjasik – opiekun merytoryczny uczennic, Z-ca Dyrektora CKZiU nr 2 w Wadowicach.

Skip to content