DNI OTWARTE DLA MŁODZIEŻY KLAS MUNDUROWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PN. „POZNAJ NAS! III MAŁOPOLSKIE SPOTKANIA Z MUNDUREM – POLICJA 2022

uczniowie klas policyjnych

W dniu 26 września 2022 roku uczennice i uczniowie klas trzecich o profilu policyjnym brali udział w niecodziennym wydarzeniu . W siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Ślubowało 100 policjantów,  w tym 20 kobiet. Dzień ślubowania był również okazją do zorganizowania Dnia Otwartego dla młodzieży klas mundurowych województwa małopolskiego pn. „Poznaj nas! III Małopolskie spotkania z mundurem – Policja 2022

Nasze uczennice i uczniowie pod komendą funkcjonariuszy KWP w Krakowie występowali jako pododdział zwarty podlegając wszystkim wymogom ceremoniału policyjnego.  Apel rozpoczął się od wprowadzenia pocztu sztandarowego KWP w Krakowie i zdania meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinsp. Michałowi Ledzionowi przez dowódcę uroczystości podkom. Rafała Tobołę. Nadinsp. Michał Ledzion odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzali za nim adepci sztuki policyjnej.

Po części ceremonialnej głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion. Przywitał wszystkich zgromadzonych gości, a w szczególności rodziny nowych policjantów.

Po wystąpieniu Pana Komendanta głos zabrał Wojewoda Małopolski p. Łukasz Kmita  . W swoim wystąpieniu zwrócił się też do uczniów klas mundurowych zgromadzonych na placu apelowym , słowami : „ …. Ale dzisiejsza uroczystość to także obecność wspaniałych, młodych przedstawicieli klas mundurowych. Bierzecie udział w pięknej i wielkiej uroczystości, w czymś szczególnie ważnym. Patrząc na was, jesteście w różnym wieku, ale jedno, co nas wszystkich tutaj łączy to z pewnością miłość do ojczyzny, szacunek dla państwa polskiego i chęć służenia Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Życzę wam, abyście w kolejnych latach swoich obowiązków także naukowych, podejmowali zawsze wyzwania, które będą służyły  Polsce. Abyście mieli w sercach patriotyzm, miłość do ojczyzny i miłość do regionu, z którego pochodzimy, do Małopolski….”

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości uczestnicy Dni Otwartych mogli wziąć udział w przygotowanych atrakcjach. Na czas Dnia Otwartego Oddział Prewencji Policji zamienił się w pełną atrakcji przestrzeń, w której młodzież, nauczyciele oraz zaproszeni goście mogli znaleźć najbardziej interesujące ich stoiska tematyczne.
I tak, w specjalnie utworzonym na tą okoliczność miasteczku policyjnym na uczniów oraz pozostałych uczestników spotkania czekały pokazy oraz ciekawe prelekcje. Główne atrakcje to m.in. ekspozycja floty policyjnego sprzętu transportowego oraz sprzętu, uzbrojenia i wyposażenia policyjnego. Mieściły się tam również stoiska przygotowane przez wybrane wydziały i sekcje z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Przy stanowisku Wydziału Ruchu Drogowego młodzież miała okazję zobaczyć m.in. symulację wypadku drogowego oraz zaobserwować jak wygląda jego prawidłowe zabezpieczenie, a także jak należy poprawnie udzielać pierwszej pomocy. Wydział Prewencji zaprezentował m.in. pokaz tresury psów policyjnych. W licznie odwiedzanym stanowisku Sekcji Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie młodzież mogła uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do służby. Policjanci    z Oddziału Prewencji Policji z Krakowa zaprezentowali dynamiczne zatrzymanie przy użyciu siatki obezwładniającej. Policjanci z Wydziału Sztab Policji KWP w Krakowie przygotowali na ten dzień specjalny pokaz dronów. Uczniowie mieli także niepowtarzalną okazję aby wziąć udział w specjalnie dla nich przygotowanym przez Sekcję Psychologów teście psychologicznym dla potencjalnych kandydatów do służby w Policji.

Nie zabrakło również wykładów. W salach konferencyjnych dla nauczycieli wygłoszono prelekcję nt. uzależnień, natomiast uczniowie mogli posłuchać o cyberzagrożeniach, dopalaczach oraz odpowiedzialności karnej nieletnich.

Dzień Otwarty pn. „Poznaj nas! III Małopolskie spotkanie z mundurem – Policja 2022” stanowił niepowtarzalną okazję do przybliżenia młodzieży, nauczycielom oraz zaproszonym gościom, jak ciekawa i różnorodna jest służba w Policji.

 

Foto : Przemysław Cieślik, Angelika Sabuda, KWP Kraków .

Tekst: Andrzej Cholewa – na podstawie publikacji KWP w Krakowie.

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/26411,Slubowanie-100-nowych-policjantow.html

Skip to content