Deutschliebhaber

Prowadzący mgr Beata Bieńkowska
Termin: piątek godz.8.00

Koło przeznaczone jest nie tylko dla uczniów planujących zdawanie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego, ale dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani rozwojem swoich umiejętności językowych w zakresie tego języka.Koło stwarza możliwość rozwijania wszystkich kompetencji językowych, zwłaszcza sprawności „mówienia”.

Przyjdź, zobacz i przekonaj się, że niemiecki wcale nie jest „trudny”, a jego nauka poprzez pracę w małych grupkach, liczne gry i zabawy językowe, dialogi, praktyczną naukę gramatyki, dobór ciekawej leksyki, potrafi sprawić przyjemność.

Systematyczne uczestnictwo w kole i twoja praca Drogi Uczniu da ci możliwość swobodnego posługiwania się językiem naszych zachodnich sąsiadów.

Uwaga: W zakładce koła z języka niemieckiego będą systematycznie umieszczane raz w tygodniu idiomy z języka niemieckiego, a ich opanowanie i poprawne użycie w zdaniu dadzą ci możliwość Drogi Uczniu uzyskania ze sprawdzianu oceny celującej, przy oczywiście bezbłędnym opanowaniu materiału podstawowego ustalonego w kryteriach na ocenę bardzo dobrą.

Przykładowe idiomy:

um jeden Preis – za wszelką cenę – czyli nieważne, jakie koszty czy wyrzeczenia będziemy musieli ponieść, aby osiągnąć cel.

Meine Freudin will um jeden Preis in den USA studieren, obwohl die Sache ueber 30.000 Euro kostet.

etwas aufs Spiel setzen – ryzykować coś (bez zastanowienia)/narażać coś na szwank. Zwrot ten odnosi się do sytuacji kiedy narażamy ważne dla siebie sprawy (np. Życie, zdrowie) na niebezpieczeństwo
Die Feuerwaehrmaenner setzen taeglich ihr Leben aufs Spiel

Kleider machen Leute – jak cię widzą, tak cię piszą. W języku polskim częściej stosowany jest przeczący wariant tego powiedzenia. “To nie Szata czyni człowieka, lecz człowiek szatę” lub „Habit nie czyni mnicha”. Powiedzenia te przestrzegają przed ocenianiem innych wyłącznie na podstawie ich wyglądu. Z kolei w języku niemieckim częściej spotykamy zwrot „Kleider machen Leute” i oznacza on, że sposób ubierania się może mieć wpływ na sposób bycia, może pomóc dostosować się do wyglądu i zachowania odpowiedniego dla danego zawodu, pełnionej funkcji.

etwas (genau) unter die Lupe nehmen- wziąć coś pod lupę/uważnie się czemuś przyjrzeć

Aby coś dokładnie i uważnie przeanalizować, możemy więc przyjrzeć się temu pod lupą-zarówno dosłownie, jak i w przenośni.

Unser Chef nimmt jeden neuen Mitarbeiter genau unter die Lupe, er schaut sogar, ob sie vorbestraft sind!

Probieren geht ueber Studieren- doświadczenie jest najlepszym nauczycielem/najlepiej uczyć się metodą prób i błędów

Du brauchst keine Bedienungsanleitung, wenn du einfach ein bisschen herumprobierst. Probieren geht ueber Studieren

eine Hand waescht die andere-ręka rękę myje/Jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie

W języku polskim istnieje identyczne wyrażenie”ręka rękę myje”, ma jednak trochę inne znaczenie. Po polsku określamy taką sytuację, w której grupa ludzi wspiera się w niezbyt uczciwych sprawach. Idiom niemiecki stosowany jest zaś w sytuacji, kiedy ktoś oczekuje rekompensaty za przysługę, którą zrobił drugiej osobie.

Komm, ich helfe dir, du hast mir ja auch schon so oft geholfen. Eine Hand waescht die andere

Fuer mein Vorstellungsgespraech habe ich extra einen Anzug angezogen. Man sagt ja immer, Kleider machen Leute.

Mit dem Feuer spielen- igrać z ogniem- Wyrażenie brzmiące identycznie w języku niemieckim i w polskim;oznacza zabieranie się za coś, co może okazać się niebezpieczne i odwrócić się przeciwko osobie, która się tego działania podjęła

Wer betrunken Auto faehrt, spielt mit dem Feuer

jdn im Stich lassen– „Zostawić kogoś na lodzie” znaczy zawieść go, opuścić w trudnej lub niebezpiecznej sytuacji, być nielojalnym. Stich znaczy( między innymi)”ukłucie , pchnięcie”

Die Opfer der Ueberschwemmungen fuehlen sich von der Regierung im Stich gelassen.

Ein dickes Fell haben- Mieć grubą skórę”- Idiom brzmiący tak samo w obu językach. Znaczy on być odpornym, potrafić dużo znieść i nie załamać się. Wyrażenie to określa również osoby niewrażliwe, a nawet gburowate

” Mensch, Inga, lass dich doch von den Kollegen nicht aergern.

Das ist leider nicht so einfach, ich habe einfach kein so dickes Fell wie du.


etwas (genau) unter die Lupe nehmen- wziąć coś pod lupę/uważnie się czemuś przyjrzeć

Aby coś dokładnie i uważnie przeanalizować, możemy więc przyjrzeć się temu pod
lupą-zarówno dosłownie, jak i w przenośni.

Unser Chef nimmt jeden neuen Mitarbeiter genau unter die Lupe, er schaut sogar,
ob sie vorbestraft sind!

Probieren geht ueber Studieren- doświadczenie jest najlepszym nauczycielem/
najlepiej uczyć się metodą prób i błędów

Du brauchst keine Bedienungsanleitung, wenn du einfach ein bisschen herumprobierst.
Probieren geht ueber Studieren

eine Hand waescht die andere-ręka rękę myje/Jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie

W języku polskim istnieje identyczne wyrażenie”ręka rękę myje”, ma jednak trochę inne znaczenie.
Po polsku określamy taką sytuację, w której grupa ludzi wspiera się w niezbyt uczciwych sprawach.
Idiom niemiecki stosowany jest zaś w sytuacji, kiedy ktoś oczekuje rekompensaty za przysługę,
którą zrobił drugiej osobie.

Komm, ich helfe dir, du hast mir ja auch schon so oft geholfen. Eine Hand
waescht die andere

bei jdm klingelt es– pojmować coś/zrozumieć coś w końcu- Zwrot używany w znaczeniu
„Teraz ( w końcu)wszystko jasne!
Ach, jetzt klingelt es bei mir! Endlich verstehe ich, was du meinst!jdm geht ein Licht auf- komuś zapaliła się w głowie lampka, komuś coś zaświtało
Als mir mein Vater den Zusammenhang erklaerte, ging mir ein Licht auf.

das ist mir zu hoch- to nie na moją głowę
Koenntest du mir das noch enmal erklaeren? Das ist mir zu hoch.

Skip to content