Laureaci etapu szkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia PCK

Dnia 15 listopada w naszej szkole odbyła się XXXI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży potrzeby dbania o własne zdrowie, promocja nawyków zdrowego odżywiania oraz dbania o środowisko naturalne. Podczas etapu szkolnego zadaniem uczestników było rozwiązanie testu online składającego się z 40 pytań

Święto patrona księdza Jana Twardowskiego

Technikum nr 3 wchodzące w skład CKZiU nr 2 w Wadowicach uczciło pamięć swojego patrona – księdza Jana Twardowskiego uroczystością, która odbyła się 15. 12. 2023 roku. Uczniowie z klasy 2LA przygotowali część artystyczną, podczas której przybliżyli postać księdza Jana oraz zaprezentowali wzruszające wiersze poety. Było lirycznie, muzycznie i nostalgicznie,

Konkurs na szkic ołówkiem dot. profilaktyki HIV AIDS

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy (rysunek ołówkiem – format A4) dot. profilaktyki HIV/AIDS. Wykonana praca powinna zostać opatrzona opisem zawierającym: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres szkoły; imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę.Prace konkursowe należy przesłać w terminie do dnia 10 stycznia 2024r na adres;

Ogólnopolskie Mistrzostwa Szaradziarskie – listopad 2023

W środę 15 listopada w naszej szkole, 3 uczennice i 23 uczniów wzięło udział w XI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady „Mistrzostwa Szaradziarskie – Zadania Logiczne” skierowanej do uczniów szkoły średniej. Wszyscy zmagali się z 8 zadaniami o różnym stopniu trudności. Ciekawym zadaniem było uzupełnienie krzyżówki tzw. KAKURO. Jest to krzyżówka numeryczna, która polega na

II etap konkursu „Biesiada z Mistrzami”

W piątek 24.11.2023r uczennice Zosia Dziadkowiec, Maja Sypytkowska oraz Patrycja Listwan, pod opieką M. Szafrańskiej i K. Kuzi, wzięły udział w przeglądzie II etapu konkursu „Biesiada z Mistrzami”. Uczennice zaprezentowały swoje prace w kategorii literackiej (P. Listwan) oraz plastycznej (M. Sypytkowska i Z. Dziadkowiec). Poziom zaprezentowany przez wszystkich uczestników był

Ogólnopolski konkurs literacki pt. „Sztuczna inteligencja Lema” (edycja 2023)

Ogólnopolski konkurs literacki pt. „Sztuczna inteligencja Lema” (edycja 2023) skierowany jest do młodzieży szkół średnich oraz techników wszystkich klas. Zadaniem uczestników jest dokonanie analizy twórczości Stanisława Lema pod kątem opisywanego przez niego rozwoju sztucznej inteligencji – sprawdzenie w jakiej formie i w jakim zakresie zostały one wdrożone i są wykorzystywane

Wyniki XV Powiatowego Konkursu „W hołdzie ks. Janowi Twardowskiemu”

W kategorii TEKST I grupa wiekowa: GRAND PRIX : Nie przyznano Wyróżnienia: Maja Charnas, „Głupotka”, Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. mjra H. Sucharskiego w Spytkowicach Anna Szewczyk, „Huk”, Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. mjra H. Sucharskiego w Spytkowicach Nadia Świergosz, „Nic to”, Szkoła Podstawowa

Skip to content