TURNIEJ STRZELECKI W „POLITECHNICE GORZEŃSKIEJ”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach to wyjątkowa szkoła, w której uczniowie nabywają różnorodnych umiejętności i mają możliwość rozwijania wielu pasji i zainteresowań. Szkoła posiada strzelnicę pneumatyczną, w której uczniowie klas o profilu policyjnym uczą się i doskonalą umiejętności w tym zakresie. Dla upamiętnienia 100 rocznicy SŁUŻBY

Awans kadetów w liceum policyjnym

uczniowie liceum policyjnego

14 listopada uczniowie klas mundurowych naszego liceum zebrali się, by wziąć udział w uroczystym apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Dzień ten był też osobistym świętem naszych uczniów. Wielu z nich otrzymało z rąk pana dyrektora Jacka Zarzyckiego akt nadania wyższego stopnia, przyznawany zgodnie z Regulaminem Klas Mundurowych.  Apel został

Uroczystość przekazania nowego sztandaru CKZiU NR 2 w Wadowicach

  ,, Sztandar szkoły jest symbolem oraz najwyższym dobrem, dlatego należy mu się taki sam szacunek jak symbolom narodowym”. Dzień 7 listopada 2022 roku był bardzo ważny dla CKZiU Nr 2, gdyż obchodziliśmy potrójną uroczystość – pożegnania dawnych sztandarów, przekazania nowego sztandaru szkole oraz ślubowania klasy 1 II Liceum Ogólnokształcącego

Szkolenie strzeleckie uczniów Liceum Policyjnego

Uczniowie 2 i 3 klas policyjnych ćwiczyli swoje umiejętności strzeleckie i samoobrony podczas ćwiczeń z instruktorami Szkoły Przetrwania Pawła Żyglińskiego. Opiekunami w czasie wyjazdu były pani Bogusława Wiercimak, pani Noemi Oleksy oraz pani Magdalena Szafrańska. Na koniec ćwiczeń uczniowie i opiekunowie stoczyli zacięty bój o tytuł najlepszego strzelca grupy. W

Pogadanka profilaktyczna z pracownikami Komendy Powiatowej Policji

25 października pracownicy policji z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii, asp. szt. Zbigniew Przybek oraz asp. sztab. Małgorzata Hombech, przeprowadzili pogadanki profilaktyczne dla naszych uczniów przy ul. Słowackiego 4. Policjanci przypomnieli młodzieży zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole i poza szkołą, ze szczególnym uwzględnieniem tych w cyberprzestrzeni,  nietykalności

Porządkowanie cmentarza przez klasę 2 LP

uczniowie porządkują cmentarz

Uczniowie klasy 2LP pod opieką Magdaleny Szafrańskiej odwiedzili cmentarz oraz pomogli posprzątać zaniedbane i zapominane groby. Grupy sprzątające wykazały się dużym zaangażowaniem okazując również pomoc w wynoszeniu śmieci osobom starszym, które w tym czasie pracowały przy grobach swoich bliskich. Przyniesione przez uczniów znicze zostały zapalone na uporządkowanych grobach.