Być może wrócą tu za rok lub dwa jako studenci. Klasy 3TB i 4TBI z wizytą na wydziale Geodezji  Górniczej i Inżynierii środowiska AGH.

zwiedzanie przez uczniów uczelni

Co prawda do podjęcia ostatecznej decyzji o wyborze dalszej drogi zawodowej, uczniowie klas 3 i  4 TB mają jeszcze sporo czasu, ale świadoma decyzja wymaga przygotowań. Pierwszym krokiem na drodze do planowania kariery zawodowej był pobyt  na AGH. Spotkanie miało na celu oswojenie się uczniów ze światem akademickim, zapoznanie z najważniejszymi informacjami o uczelni i zasadami tu panującymi. Dzięki uprzejmości władz wydziału GGiIŚ mogliśmy zwiedzić budynek wydziału, wysłuchać wykładu dr hab. inż. Pawła Ćwiąkały o wykorzystaniu dronów do pomiarów geodezyjnych. Uczniowie słuchali z zainteresowaniem, a Patryk  z 3TB poprawnie odpowiedział na pytanie kontrolne dotyczące zasad prowadzenia nalotów dronem. Sukces tym  większy, że konkurował z uczniami  technikum geodezyjnego z Bochni.

Kolejnym etapem zapoznania z uczelnią były warsztaty prowadzone w czterech grupach.

Były to pokazy :

  • skanera laserowego –uczniowie dowiedzieli się nie tylko jak działa urządzenie, ale też do czego są wykorzystywane i jak opracowuje się wyniki pomiarów
  • szybu górniczego – modelu zbudowanego na uczelni do celów badawczych
  • sandboxa –urządzenia do modelowania ukształtowania terenu i oprogramowania do opracowań wyników pomiarów.
  • symulatorów lotów dronem

Po budynku C4 oprowadzali nas studenci ostatnich lat, którzy odpowiadali na pytania dotyczące studiów i opowiadali o urokach studenckiego życia.

Prodziekan dr inż. Elżbieta Jasińska wyjaśniła uczniom zasady rekrutacji na studia, przedstawiła  ofertę stypendiów i możliwości otrzymania  mieszkania w akademiku przez każdego studenta pierwszego roku. Dla nas istotną  była informacja o możliwości uzyskania dodatkowych punktów przy rekrutacji przez uczniów z tytułem technika budownictwa.

Tym razem na uczelni spędziliśmy tylko cztery godziny, ale być może za rok, któryś z uczestników wycieczki wróci tu, aby podjąć studia.

tekst: I. Jagiełka

 

Skip to content