Budowlańcy zdali egzamin

Technicy budownictwa z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach na 100% zdali egzamin z kwalifikacji B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej.  Egzamin odbył się w styczniu 2018 roku i składał się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Zadanie praktyczne zdający  wykonywali na stanowiskach komputerowych wyposażonych w program do kosztorysowania Norma.  Pozostałe kwalifikacje, składające się na tytuł zawodowy technik budownictwa,  B. 18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich oraz B. 33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych, uczniowie także zdali znakomicie.  Na dzisiaj prawo do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa uzyskało 19 z 22 uczniów klasy 4c technikum, której wychowawcą jest inż. Jan Bechta.

Branża budowlana w naszym Centrum  oferuje na rok szkolny 208/2019 kształcenie w nowych zawodach: technik inżynierii sanitarnej oraz technik robót wykończeniowych w budownictwie.

Technikom budownictwa gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

M. Williams

Skip to content