Bezpieczne wakacje

warsztaty z policjantem

W środę, 16.06.2021r., policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach z  Zespołu ds. Nieletnich i Patologii asp. szt. Małgorzata Hombesch  i asp. szt. Zbigniew Przybek, przeprowadzili pogadankę profilaktyczną dla naszej młodzieży z klas pierwszych o profilu policyjnym w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”.
Podczas spotkania przedstawiono tematykę odpowiedzialności nieletnich w świetle prawa. Przybliżono również specyfikę zawodu policjanta. Omówiono też zasady bezpiecznego korzystania z sieci internetowej, w szczególności zwrócono uwagę na kwestie dotyczące cyberprzemocy, stalkingu, sekstingu czy innych szkodliwych treści. Uczestników zajęć zapoznano z przepisami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności prawnej nieletnich, w tym w kontekście korzystania z internetu.
Z kolei dnia 18.06. 2021 r. klasy drugie miały możliwość uczestniczyć w warsztatach przeprowadzonych przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy panią
pedagog mgr Barbarę Warchał oraz panią psycholog mgr Dominikę Hrapkowicz w ramach realizacji Programu „W drodze ku Dorosłości”. W trakcie spotkania młodzież nabywała umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Za wsparcie w pracy profilaktycznej i wychowawczej serdecznie dziękujemy!

Życzymy udanego  i bezpiecznego wypoczynku,

specjaliści pracujący w szkole

 

Skip to content