Barwy życia

BARW ŻYCIA

WYNIKI  profilaktycznego konkursu artystycznego 2017 .

      Konkurs organizowany był przez Centrum Profilaktyki Społecznej AGRADO w Wadowicach. Prace plastyczne i fotograficzne przekazało 90 uczestników konkursu, mieszkańców powiatu wadowickiego.

Jury w składzie:

Pani Monika Grabowska – Pniak – artysta plastyk

Pani Danuta Wysogląd – plastyk

Pani Dorota Oboza – pedagog, wyłoniło laureatów.

Wśród wyróżnionych jest uczennica naszej szkoły

ANGELIKA FRĄCZEK , uczennica klasy II Liceum Policyjnego.

CELEM  KONKURSU było:

 promowanie zdrowego stylu życia

 propagowanie profilaktyki antynarkotykowej

– rozwijanie kreatywności uczestników konkursu

– promowanie pozytywnej profilaktyki uzależnień oraz innych zachowań  ryzykownych

– uświadomienie niszczącego wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka

– wzbudzenie pozytywnych refleksji na temat takich wartości jak: pasja , nauka, rozwój,

  zainteresowania, rodzina, przyjaźń, życie, zdrowie, prawda, odpowiedzialność, itp.

                                                                                                  GRATULUJEMY!

                                                                                                  Szkolne Koło PCK

Skip to content