Architekci otwierają swoje pracownie i nie tylko

22 maja w budynku przy ul. Słowackiego 4 odbyło się spotkanie uczniów klas III gimnazjum i klas VIII szkół podstawowych z architektami: Panią Agnieszką Lewandowską i Panem Krzysztofem Fabrem, którzy współpracują z CKZiU nr 2 w ramach LO o profilu architektonicznym.

Architekci opowiedzieli o swoich propozycjach, które wzmocnią proces edukacji. Zapewnili, że będą wspierać uczniów w rozwoju ich kompetencji zawodowych. Opowiedzieli o swojej drodze zawodowej i ścieżce kariery, o osiągnięciach, zaletach i wadach tej pracy, o tym dlaczego warto zostać architektem. Zwrócili uwagę, że oprócz tego, że wykonują zawód przyszłości, zawód wysokiego zaufania społecznego, to dla Nich stanowi on pracę marzeń, w której się spełniają. Pani Lewandowska od najmłodszych lat wiedziała, że chce zostać architektem i osiągnęła zamierzony cel. Wartościowe jest dla Niej to, że praca ta daje mnóstwo satysfakcji z realizacji własnych projektów. Uczucie, gdy architekt widzi w rzeczywistości swoje projekty, a nie tylko na papierze,  jest bezcenne. Pan Faber podkreślał, że praca architekta oprócz posiadania wyobraźni przestrzennej, zmysłu technicznego i pasji tworzenia, wymaga umiejętności współpracy oraz działania w zespole. Należy każdorazowo pracować z inwestorem, konstruktorem, instalatorem, co niewątpliwie jest nie lada sztuką.

Potem był czas na zadawanie pytań architektom przez przyszłych licealistów. Młodzież zainteresowana była przede wszystkim kwestią przedmiotów. Przedstawiono uczestnikom zarys programu nauczania, liczbę godzin i wybrane przedmioty uzupełniające, tj. rysunek, projektowanie architektoniczne, grafikę komputerową. W ramach zajęć odbywać się będą spotkania z profesjonalistami, szkolenia tematyczne, warsztaty oraz zajęcia praktyczne w 7 pracowniach architektonicznych. Ponadto realizowane będą wycieczki zawodoznawcze do inspirujących miejsc, plenery, zajęcia w terenie, staże letnie. Architekci wykazali wielkie zaangażowanie i udowodnili, że nie brakuje im nowych pomysłów na wzbogacanie wiedzy uczniów, którzy podejmą naukę w tych klasach. Dzięki ich wsparciu proces edukacji wyposaży ucznia w wiedzę związaną z architekturą, która w obliczu dalszych kierunków kształcenia młodych absolwentów liceum, będzie stanowić dla nich podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną. Mamy nadzieję, że spotkamy się we wrześniu i zaczniemy realizować wszystkie zaplanowane działania.

Joanna Matyjasik

Skip to content