Akcja Krwiodawstwa

podziękowanie za oddanie krwi

„Wiosenną porą przekaż krew – cenny dar życia ”

W dniach 21.III.2023r.-21.IV.2023r. Szkolne Koło PCK organizuje akcje z cyklu Miesiąc Krwiodawstwa pod hasłem  Wiosenną porą przekaż krew – cenny dar życia ”.

Zasady i przebieg Akcji „ Miesiąc krwiodawstwa” w CKZiU nr 2 w Wadowicach organizowanej w dniach 21.III.2023r.-21.IV.2023r., przeprowadzanej przy współpracy z Regionalnym Punktem Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa                   w Wadowicach na Osiedlu Kopernika 10/6. 

  1. Dawstwo krwi.

-pełnoletni uczniowie udają się indywidualnie do pkt. krwiodawstwa w dogodnym  dla siebie dniu (21.III.2023r.-21.IV.2023r.) najlepiej do godziny 8 rano,

– osoby, które zakwalifikują się i oddadzą krew, mają cały dzień usprawiedliwiony (zapis frekwencji jako krwiodawstwo ),

– osoby, które się nie zakwalifikują z przyczyn zdrowotnych, do poboru krwi, wracają do szkoły, będą miały usprawiedliwione  lekcje 0,1,2,3 (zapis frekwencji jako krwiodawstwo ),

– uczniowie muszą przedstawić dokument poświadczający obecność w pkt. Krwiodawstwa opiekunom koła PCK, (dodatkowo również w razie potrzeby wychowawcy)

-zaświadczenie będzie wystawiane w pkt. Krwiodawstwa, należy zgłosić taką potrzebę w trakcie rejestracji, (otrzymają je również osoby, które nie zakwalifikują się do poboru krwi z przyczyn zdrowotnych)

– uczestnicy powinni przesłać przez dziennik do opiekuna PCK, informację o udziale w danym dniu w akcji i o zakwalifikowaniu się/lub nie do poboru krwi, (opiekun przesyła informację do wychowawcy),

– krwiodawcom przysługuje następnego dnia w szkole dzień bez pytania,

  1. Konkurs na najlepszy wiersz i hasło promujące honorowe krwiodawstwo.

Napisz wiersz lub hasło w celu propagowania idei Honorowego Krwiodawstwa, dzięki swojemu talentowi przyczynisz się do szerzenia wyjątkowej idei oraz do   ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka.

Najciekawsze propozycje zostaną nagrodzone dyplomami oraz upominkami. Propozycje będzie można przeczytać na stronie szkoły oraz będą wykorzystywane w kolejnych akcjach organizowanych w CKZiU nr 2 Wadowicach.

Prace proszę przesyłać przez dziennik elektroniczny do opiekunów PCK w czasie trwania „ Miesiąca krwiodawstwa” w CKZiU nr 2 w Wadowicach w dniach 21.III.2023r. – 21.IV.2023r.

 

  1. Promowanie Honorowego Krwiodawstwa w trakcie Dni Otwartych Szkoły wśród gości odwiedzających CKZiU nr 2 oraz uczniów i pracowników szkoły:

– informacje o zasadach oddawania krwi przez osoby dorosłe,

– gazetka, ulotki promujące krwiodawstwo,

– promowanie Akcji „ Miesiąc krwiodawstwa” w CKZiU nr 2 w Wadowicach.

Opiekunowie

Dorota Załuska-Oberpriller, Jolanta Zaręba

Skip to content