AKCJA KP WNUCZEK… X 2020

logo konkursu

Kochani Uczniowie,
zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie organizowanym
dla szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego pn.

Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”

zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.
Małopolska Policja wraz z partnerem projektu: Samorządem Województwa Małopolskiego ogłaszają
konkurs dla
uczniów szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego mający na celu
propagowanie zasad bezpieczeństwa zwłaszcza wśród seniorów – osób najbardziej narażonych
na bezwzględną działalność oszustów, przez których niejednokrotnie tracą dorobek całego życia.

Do udziału w projekcie włączyli się również Pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
obejmując wydarzenie Honorowym Patronatem oraz Pan Mariusz Bartkowicz –
Prezes Zarządu Radia Kraków S.A. udzielając Patronatu Medialnego.

W pierwszej kategorii:

Ostrzeż seniora” dla szkół ponadpodstawowych.

Należy wykonać plakat z ostrzeżeniami, który będzie zawierał, co najmniej jedną z metod działania oszustów,
np. „na policjanta”, „na wnuczka”. Uczestnicy konkursu mogą również skorzystać z gotowych materiałów
(np. logo projektu, plakat projektu, ulotka). Najważniejsze, aby opowiedzieć babci, dziadkowi lub
innemu seniorowi z otoczenia o przestępcach, którzy najczęściej podając się za policjanta lub krewnego
„wyłudzają” od nich pieniądze lub inne kosztowności.  Następnie udokumentować swoje zadanie
wykonując fotografię seniora trzymającego plakat.

Nagrody dla najlepszych szkół:
I miejsce: 10 000zł
II miejsce: 7000 zł
III miejsce: 5 000 zł

Zapraszamy do obejrzenia spotu promującego akcję, który znajduje się na fanpage Bezpieczne Dziecko. https://www.facebook.com/koalicjabezpiecznedziecko/videos/vb.1516647635115196/1425795964291358/?type=2&theater
REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNY NA STRONIE: https://kuratorium.krakow.pl/wnuczka-wnuczek-edukuje-babcia-dziadek-sie-stosuje-konkurs-dla-uczniow-oraz-szkol-ponadpodstawowych-wojewodztwa-malopolskiego/			
		
Skip to content